Targi Opakowań i Technologii Pakowania

Nazwa wydarzenia: Targi Opakowań i Technologii Pakowania

Data wydarzenia: 20 -21 listopada 2019

Miejsce wydarzenia: Centrum Targowo-Konferencyjne EXPOSILESIA, Sosnowiec

 

   Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu sprawuje                                                     patronat nad wydarzeniem.

 

 

Celem targów ExpoOPAKOWANIA jest stworzenie miejsca cyklicznych spotkań, prezentacji
i dyskusji producentów opakowań oraz dystrybutorów materiałów i urządzeń z zakresu opakowań z ich potencjalnymi odbiorcami – przedstawicielami wybranych gałęzi przemysłu.

Jest to wydarzenie podzielone na cztery sektory tematyczne: Opakowania i materiały, Maszyny
i urządzenia, Usługi i Instytucje, Strefa Recyklingu- całościowo opisujące rynek opakowań,
w ramach którego uczestnicy targów poznają najnowsze rozwiązania technologiczne oraz produkty i trendy, które stanowić mogą źródło inspiracji i wiedzy na temat dynamicznie rozwijającej się branży.

Więcej informacji dostępnych pod adresem: https://exposilesia.pl/expoopakowania/pl/