News

Klaster dla środowiska – Targi POL ECO SYSTEM i KONGRES ENVICON ENVIRONMENT

W dniach 17-19.10.2017 w Poznaniu odbyły się Targi  POL-ECO SYSTEM –  MIĘDZYNARODOWE TARGI OCHRONY ŚRODOWISKA #ODPADY #POWIETRZE #ENERGIA #WODA #TECHNIKA KOMUNALNA #ECO-TRANSPORT

POL-ECO SYSTEM to największe i najważniejsze wydarzenie w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, prezentujące zaawansowane technologie, rozwiązania i produkty służące zrównoważonemu rozwojowi. Nowością tegorocznej edycji jest otwarcie się na szeroką publiczność
i dotarcie do lokalnych mieszkańców. To wydarzenie gromadzi przedstawicieli różnych środowisk: samorządowych, administracyjnych, biznesowych, gospodarki komunalnej, reprezentantów branży energetycznej, budowlanej, wodno-ściekowej, ciepłowniczej, OZE. Targi POL-ECO SYSTEM stanowią platformę komunikacyjną także dla jednostek badawczo – rozwojowych, inkubatorów
i parków technologicznych, firm konsultingowych, szkolnictwa wyższego, a także praktyków zajmujących się instalatorstwem, projektowaniem, rolnictwem i leśnictwem. Charakter i zasięg wydarzenia sprawiają, że udział w nim pozwala nie tylko na wymianę doświadczeń oraz nawiązanie kontaktów, ale także, a może przede wszystkim – na budowanie nowej jakości w obszarze szeroko pojętej ekologii.

ZAKRES TEMATYCZNY POL-ECO SYSTEM 2017 obejmował następujące zagadnienia:#ODPADY

 • TECHNOLOGIE DO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH:
 • TERMICZNE PRZEKSZTAŁCANIE ODPADÓW
 • MECHANICZNO-BIOLOGICZNE PRZETWARZANIE ODPADÓW
 • RECYKLING ODPADÓW (ZERO WASTE, GOZ)
 • REWITALIZACJA SKŁADOWISK ODPADÓW
 • RECYKLING ZSEiE
 • PALIWA RDF/SRF
 • NOWOCZESNE METODY PRZETWARZANIA ODPADÓW (NP. BIOELEKTRA)

#WODA I ŚCIEKI

 • GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA
 • MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
 • MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY
 • ZAGOSPODAROWANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH
 • PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
 • MELIORACJE/ODWODNIENIA
 • OCZYSZCALNIE ŚCIEKÓW
 • OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA
 • OCHRONA BAŁTYKU

#ENERGIA

 • MAGAZYNOWANIE I DOSTARCZANIE ENERGII
 • ŹRÓDŁA ENERGII ODNAWIALNEJ
 • ENERGIA Z ODPADÓW
 • ENERGIA Z OSADÓW ŚCIEKOWYCH
 • ENERGIA WODNA
 • BIOMASA
 • FOTOWOLTAIKA
 • GEOTERMIA/ POMPY CIEPŁA

#TECHNIKA KOMUNALNA

 • UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
 • KONSERWACJA TERENÓW ZIELONYCH

#POWIETRZE

 • TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA
 • WYKRYWANIE ZAGROŻEŃ ORAZ SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

#ECO-TRANSPORT

 • TRANSPORT MIEJSKI
 • E-MOBILITY
 • ELEKTROMOBILNOŚĆ

 

Podczas ceremonii otwarcia targów Pol Eco System Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska w Poznaniu i Kongresu Envicon wręczono certyfikaty Europejskiego Systemu Zarządzania Środowiskiem EMAS. Wśród wyróżnionych certyfikatem EMAS firm znalazł się pierwszy w Polsce zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego elektronicznego należący do Polskiej Korporacji Recyklingu. Organizacja obejmuje całe województwo lubelskie, podkarpackie, podlaskie oraz część świętokrzyskiego i mazowieckiego.

Czytaj więcej

Leave a Reply