News

Klaster gospodarki odpadowej i recyklingu

Inicjatywa powstania Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu zrodziła się w Skierniewicach w listopadzie 2011 r. Firmy z branży odpadowej, prowadzące działalność w Skierniewicach utworzyły zalążek klastra działającego w obszarze gospodarki odpadowej i recyklingu, obejmujący swoim zasięgiem teren województwa łódzkiego i mazowieckiego. Klaster powstał w oparciu o dotychczasową współpracę przedsiębiorstw zajmujących się gospodarką odpadami  z firmami świadczącymi usługi doradcze, jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz instytucjami otoczenia biznesubiznesu. W pierwszym etapie działąlności Klastra jego Koordynatorem była Skierniewicka Izba Gospodarcza z siedzibą w Skierniewicach.

31 lipca 2013 r. decyzją Rady Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu usługi koordynowania procesu współpracy w ramach Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu (pomiędzy przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowo-badawczymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego objęła spółka Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system sp. z o.o. (CKR). 

Klaster ma charakter ponadregionalny. Obejmuje swoim zasięgiem i oddziaływaniem teren województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Największa koncentracja członków Klastra obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa mazowieckiego oraz łódzkiego. Z uwagi na rosnące zainteresowanie przystąpieniem do klastra przedsiębiorstw i organizacji spoza wymienionych województw, przewiduje się dalszy terytorialny rozwój klastra.

Mając na uwadze zapewnienie jak najwyższej jakości obsługi firm zrzeszonych
w Klastrze spółka koordynatora posiada wiele oddziałów na terenie całego kraju m.in., w Lublinie, Kielcach, Piasecznie, Krakowie, Skierniewicach.

Podmioty klastra, wspierane przez zarząd, prowadzą intensywne działania na rzecz zwiększenia współpracy międzynarodowej, w tym eksportu oraz poprawy efektywności środowiskowej wytwarzanych towarów i usług.

 

  • FOLDER KLASTRA GOSPODARKI ODPADOWEJ I RECYKLINGU (pobierz)
  • OFERTA CZŁONKÓW KLASTRA GOSPODARKI ODPADOWEJ I RECYKLINGU (pobierz)
  • PREZENTACJA KLASTRA GOSPODARKI ODPADOWEJ I RECYKLINGU (pobierz)
  • STRATEGIA ROZWOJU KLASTRA GOSPODARKI ODPADOWEJ I RECYKLINGU NA LATA 2015 – 2020 (pobierz)

Leave a Reply