Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu otrzymał status Krajowego Klastra Kluczowego na kolejne 3 lata.
Uroczyste wręczenie certyfikatu odbyło się podczas
V Kongresu Klastrów Polskich w dniu 10 września 2019
w Hotelu Hilton w Warszawie.

Przyznanie statusu Krajowego Klastra Kluczowego dla Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu potwierdza jego znaczenie oraz ugruntowaną pozycję i umożliwia dalszy jego  rozwój.

Obecnie w Polsce jest  11 Krajowych Klastrów Kluczowych, które jako instytucje o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej, w opinii Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, stanowią szansę dla rozwoju całego kraju.

 

 

Status Krajowego Klastra Kluczowego został przyznany Klastrowi Gospodarki Odpadowej i Recyklingu  w 2016 r. przez ówczesne Ministerstwo Rozwoju i Finansów, obecnie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Krajowe Klastry Kluczowe to instrument koncentracji tematycznej. W KKK występuje znaczny efekt synergii, wynikający ze wzmocnionej współpracy członków klastra m.in. – przedsiębiorców i jednostek naukowych, co zwiększa ich zdolność badawczą i pozytywnie wpływa na rozwój innowacyjności. Klastry będąc platformą współpracy oraz wymiany doświadczeń tworzą ekosystem, który przyczynia się do rozwoju konkurencyjności Gospodarki” –  wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Klastry Kluczowe wyłaniane są w oparciu o kryteria, które dotyczą takich obszarów jak: struktura klastra, strategia klastra; zarządzanie klastrem; potencjał gospodarczy klastra, innowacyjności i konkurencyjność międzynarodowa; współpraca, intensywność kooperacji; internacjonalizacja klastra; oraz znaczenie klastra dla gospodarki kraju i regionu.

 

 

Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system sp. z o.o. posiada przyznany certyfikat ISO 9001:2015 z ważnością od 16 kwietnia 2018 do 15 kwietnia 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z rąk Marszałka Województwa Świętokrzyskiego koordynator Klastra przyjął certyfikat LIDERA EKOLOGII .

W 2021 r. Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krakowy Klaster Kluczowy uzyskał nominację do tytułu MADE IN POLAND

 

 

Klaster otrzymał wyróżnienie w konkursie GOZPODARZ 2021 za Koalicję w kategorii „wdrożenia praktyk GOZ”

Klaster otrzymał wyróżnienie w konkursie GOZPODARZ 2021 za Koalicję w kategorii „wdrożenia praktyk GOZ”
Udział w spotkaniach biorą: Fundacja PlasticsEurope Polska, Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK, Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych, Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego, Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego, Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego, Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Krajowa Izba Gospodarcza, Stowarzyszenie Polski Recykling.