Klaster realizuje swoje zadania i cele w formie projektów krajowych, jak i w ramach międzynarodowych konsorcjów oraz tworzy  nowe  inicjatywy.

Koordynator Klastra wspomaga członków klastra m. in.: w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych,  udziela wsparcia: przy ubieganiu się o postępowanie publiczne, aktywności rynkowej w obszarze łańcucha wartości oraz  procesów internacjonalizacji, jak i rozwijania kompetencji.

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu  prowadzi  liczne działania w obszarze współpracy międzynarodowej  z innymi klastrami oraz międzynarodowymi instytucjami otoczenia biznesu.

Zachęcamy do zapoznania się z nimi oraz możliwe aktywnego uczestnictwa.