Program cyklu spotkań

z interesariuszami Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie

 

Program wpisuje się w 3 obszar zaplanowanych działań pn.: Zaangażowanie społeczne, Działanie 6. Upowszechnianie idei CSR  w otoczeniu biznesowym. Nazwa programu: Cykl spotkań prezentujących rezultaty projektu na wdrożenie CSR.

 

CEL: promocja idei CSR na przykładzie wnioskodawcy i innych firm i instytucji należących do Klastra,
TERMIN: 09-27.02.2015
LOKALIZACJA: 7 spotkań na terenie całego kraju (województwa: kujawsko-pomorskie, lubelskie, łódzkie, mazowieckie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie)
ADRESACI: przedsiębiorcy z branży odpadowej i recyklingu, przedstawiciele instytucji społecznych i gospodarczych współpracujących z przedsiębiorcami z branży odpadowej i recyklingu na terenie całego kraju,  przedstawiciele świata nauki, oraz przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ:

  • woj. kujawsko – pomorskie 11.02.2015r. godz. 11, Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników; ul. M.S. Curie 55 Toruń
  • woj. małopolskie 12.02.2015r. godz. 11, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN; ul. Wybickiego 7 Kraków oraz godz. 16.00 Stowarzyszenie Krak-business, ul. Św. Wawrzyńca 15;
  • woj. łódzkie 16.02.2015r. godz. 16; Centrum Konferencyjno – Rozrywkowe Maraton; ul. Sobieskiego 20 Skierniewice
  • woj. wielkopolskie 18.02.2015r. godz. 11, Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości; ul. Szkolna 24 Ostrów Wielkopolski
  • woj. dolnośląskie 19.02.2015r. godz. 11, KGHM Cuprum ul. Sikorskiego 2-8, Wrocław
  • woj. mazowieckie 24.02.2015r. godz. 10, Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, oddział Elastomerów i Technologii Gumy, ul. Harcerska 30 Piastów
  • woj. świętokrzyskie 25.02.2015r. godz. 10, Targi Kielce, ul. Zakładowa 1 Kielce
  • woj. lubelskie 26.02.2015r. godz. 11, Centrum Kooperacji Recyklingu not for profit system sp. z  o. o., ul. Metalurgiczna 15C Lublin

W spotkaniach udział wzięło 120 osób.