O KLASTRZE

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu to platforma współpracy firm i instytucji związanych z gospodarką odpadami i recyklingiem, które zdecydowały się na podjęcie długofalowej współpracy biznesowej w celu wypracowania konkurencyjnej oferty produktów i surowców z recyklingu.

Klaster pomaga firmom “zamykać obiegi” poprzez właściwe zagospodarowanie odpadów i produktów ubocznych.

Klaster tworzą podmioty, mikro małe i średnie przedsiębiorstwa, producenci maszyn, urządzeń i linii technologicznych do przetwarzania, recyklingu i zagospodarowania odpadów, a także produkcji wyrobów gotowych z wykorzystaniem materiałów z recyklingu w połączeniu z instytucjami naukowymi, nowoczesnymi ośrodkami badawczo-rozwojowymi, organizacjami pozarządowymi i firmami doradczymi aktywnie działającymi wspólnie w obszarach gospodarki o obiegu zamkniętym.

Członkowie klastra współpracują na rynku i aktywnie wspierają swoją działalność poprzez transfer wiedzy i technologii, z poszanowaniem zasad dobrej konkurencji, w ramach obowiązującego prawa oraz zgodnie z etyką biznesu i uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska i odpowiedzialności społecznej.

MISJA

Współpraca i wspieranie rozwoju podmiotów wchodzących w skład klastra zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju w celu zwiększania efektywności działania oraz konkurencyjności w branży związanej z gospodarką odpadami.

DZIAŁY KLASTRA 

W Klastrze wyodrębniono działy.

I  Dział ds. zagospodarowania i recyklingu tworzyw sztucznych – liderem jest Wojciech Furman z Optima Recykling Sp. z o.o. Sp. K

II Dział ds. rozwoju oferty handlowej Klastra –  liderami są Bartosz Kubicki z Elektrorecykling Sp. z o. o.,  Maciej Kalestyński , Wastech Sp. z o.o.

III  Dział ds. zagospodarowania i recyklingu metali nieżelaznych – liderami są  Witold Chemperek z Polskiej Korporacji Recyklingu Sp. z o.o.,  Arkadiusz Szpakowski Sieć Badawcza   Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy

IV Dział ds. zagospodarowania i recyklingu zużytych opon – liderem jest Przemysław Zaprzalski z Recykl Organizacja Odzysku S.A.

V  Dział ds. energii z odpadów – liderem jest Zbigniew Chlipała z ECO Ekologiczne Centrum Odzysku  Sp. 0.0.

VI Dział edukacji ekologicznej – Andrzej Kubik,  GPR Guma i Plastik Recycling Sp. z o.o.

RADA EKSPERTÓW

Organem opiniodawczym i doradczym Klastra w zakresie jego działalności rozwojowej jest Rada Ekspertów w następującym składzie:

RADA EKSPERTÓW  

 skład zatwierdzony przez Radę Klastra w dniu 15 maja i 11 września 2019

CZŁONKOWIE
LP Nazwa firmy Klastra Imię i nazwisko przedstawiciela
1 POLITECHNIKA WARSZAWSKA – WYDZIAŁ CHEMICZNY  Marcin Siekierski – Przewodniczący Rady
2 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA – WYDZIAŁ METALI NIEŻELAZNYCH Stanisław Małecki
3 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA – WYDZIAŁ METALI NIEŻELAZNYCH Stanisław Pietrzyk
4 ECOBACK SP.Z O. O. Piotr Mikołajczyk
5 ELEKTRORECYKLING POLSKA SP. Z O.O. Tomasz Żuk
6 INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO (IMBiGS) Stefan Góralczyk
7 KANCELARIA EKOLOGICZNA  MARCIN KAŻMIERSKI Marcin Kaźmierski
8 MB RECYCLING SP Z O O PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI S. K. Bartłomiej Hajduk
9 NICROMETAL S.A. Krzysztof Grzebieniak
10 NICROMETAL S.A. Marek Chojnacki
11 PAWEŁ BARYLUK TOTCHEM Paweł   Baryluk
12 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Marcin Leonowicz
13 RECYKL ORGANIZACJA ODZYSKU S.A . Marek Sobiecki
14 SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH Jerzy Kozłowski

Z inicjatywy Klastra została zawiązana na przełomie 2020 r./2021 r. Koalicja na Rzecz Recyklingu Tworzyw Sztucznych

KLASTER W MIĘDZYNARODOWYCH PROJEKTACH
 1. MINE THE GAP

Creation and Integration of Novel Industrial Value Chains for SMEs in the Raw Materials & Mining Sectors through ICT, Circular Economy, Resource Efficiency & Advanced Manufacturing Innovation Support w ramach Programu Horyzont 2020 /Call: H2020-INNOSUP-2019-01-two-stage.

W trakcie.

2   GreenOffshoreTech

Horyzont 2020 – Innosup –
Cross-border and Cross-sectoral collaboration to support SMEs and the development of innovative products and services for Green Offshore Production.

W trakcie.

3. Umiędzynarodowienie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu poprzez partnerów Klastra i wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych ekoproduktówWniosek nr POIR.02.03.03-26-0001/16-03.

Zakończony

4.  „UKGOiR – Umiędzynarodowienie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu. POIR .02.03.03-26-0002/18

Celem projektu jest wzrost internacjonalizacji podmiotów tworzących KGOiR poprzez ich wsparcie finansowe i organizacyjne poprzez:

 • zapewnienie dostępu do usług doradczych dotyczących umiędzynarodowienia przedsiębiorców, wykonanie analiz itp.,
 • udział w międzynarodowych wydarzeniach (targach i konferencjach), na których prezentowana będzie działalność oraz oferta Klastra,
 • organizację spotkań B2B z potencjalnymi kontrahentami,
 • organizację wyjazdowych misji gospodarczych.

W trakcie.

5. Europejski Instytut Technologiczny (EIT) powołał Wspólnotę Wiedzy i Innowacji (KIC – Knowledge and Innovation Community) w obszarze „Raw Materials”, w której są realizowane badania w obszarze surowców. Wśród 116 partnerów  z 21 krajów UE znalazło się 10 podmiotów zrzeszonych  w Klastrze.

 • IATI – INSTYTUT AUTOSTRADA TECHNOLOGII I INNOWACJI
 • ENVITECH
 • INCA NETWORKS
 • PLATFORMA EUROPEAN CLUSTER COLLABORATION (ECCP)
 • UNET
 • EUROPEAN TECHNOLOGY PLATFORM ON SUSTAINABLE MINERAL RESOURCES
 • KIC INNOENERGY – EUROPEJSKI PROJEKT WSPIERAJĄCY ROZWÓJ INNOWACJI W OBSZARZE ENERGETYKI
 • EUROPEJSKA PLATFORMA TECHNOLOGICZNA SUROWCÓW MINERALNYCHH
 • PROMETIA – MINERAL PROCESSING AND EXTRACTIVE METALLURGY FOR MINING AND RECYCLING INNOVATION ASSOCIATION

6. Współtwórca (konsorcjant) programu sektorowego: Innowacyjny Recykling (NCBR)

7. Partner w szkoleniowych projektach międzynarodowych:

 • WEEENMODELS, funded by the financial instrument LIFE +
 • REFRESCO 7    
 • KIC RAW MATERIAL     

4. Klaster w  międzynarodowych projektach – PROMOWANIE USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORSTW

POROZUMIENIA, LISTY INTENCYJNE

1. Porozumienie intencyjne w sprawie współpracy  Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Enea Elektrownia Połaniec S.A., Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. 07.07.2020.

2. Listy intencyjnych projektów międzynarodowych w ramach programu Horyzont:

 • Project: „BATMIN – Understanding batteries for mineral process engineers”, coordinated by professor Ulla Lassi /University of Oulu, Finland;
 •  „INNOCAP”: Capacity Building for Challenge-Driven Innovation in the Raw Materials Industry.
 • MAESTRO 4.0: MAstEring the development of new induSTRrial value chains.

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICZNYMI KLASTRAMI