Członkowie

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu (KGOiR) tworzą polskie przedsiębiorstwa świadczące pełen zakres usług zagospodarowania większości kategorii odpadów na terenie całego kraju jak również w większości krajów UE i poza UE.

Klaster posiada  status Krajowego Klastra Kluczowego od 2016, jako jeden z grona elitarnych klastrów strategicznych, które mają duże znaczenie dla rozwoju polskiej gospodarki i są konkurencyjne oraz innowacyjne w aspekcie międzynarodowym.

Rdzeń Klastra tworzą mikro, małe i średnie firmy z kapitałem polskim, zaangażowane  w zbieranie, usuwanie, przetwarzanie, odzysk, recykling i transport wszelkiego rodzaju odpadów, producenci maszyn, urządzeń i linii technologicznych do przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów a także producenci wyrobów gotowych wykorzystujący surowiec z recyklingu.

 

Korzyści z członkostwa