Istotą działalności KGOIR jest wsparcie aktywności członków m.in. w takich obszarach jak:

 •  – edukacja i rozwój kompetencji zawodowych
 • – logistyka i transport
 • – zakupy i sprzedaż
 • – budowa indywidualnych ofert członków Klastra promowanych pod wspólną marką
 • – umiędzynarodowienie oferty klastrowej
 • – certyfikacja

 

 

⇒ Klaster ma charakter przemysłowy i nastawiony   jest na obsługę podmiotów wykorzystujących  w swojej działalności surowce pochodzące z recyklingu.
⇒ Pomagamy firmom „zamykać obiegi” poprzez właściwe zagospodarowanie odpadów i produktów ubocznych.

 • WYROBY GOTOWE Z RECYKLINGU

WYTWARZAMY EKOPRODUKTY             

 •  realizacja indywidualnych oraz wspólnych projektów
 • dostęp do międzynarodowych ekspertów , instytucji, technologii
 • wyroby na bazie miedzi takie jak: anody, katody, walcówki, wlewki oraz wyroby metaliczne
 • wyroby hutnicze z aluminium, miedzi oraz mosiądzu w postaci płaskowników, prętów, profili, drutów, rur oraz blach i taśm


CZĘŚCI DO PONOWNEGO UŻYCIA:

 • części samochodowe pochodzące z recyklingu pojazdów
 • części pochodzące z ZSEE (telefony komórkowe, laptopy, monitory itp.)


SUROWCE I ZWIĄZKI WYSOKOPRZETWORZONE

 • czyste metale, złom metalowy (żelazo , stal, cynk, cyna, srebro, złoto, miedź , molibden, nikiel, selen, mangan, aluminium ) oraz stopy metali (głównie mosiądz, brąz, stopy aluminium)
 • tworzywa sztuczne w postaci przemiału, granulatu i regranulatu (PS, ABS, PP, PMMA, PC, PE , PET , HDPE
 • związki chemiczne na bazie cynku, manganu, miedzi, molibdenu, niklu, selenu, srebra, oraz katalizatory, paliwa alternatywne

  MASZYNY, URZĄDZENIA, INSTALACJE
 • maszyny oraz kompletne linie produkcyjne do recyklingu, przetwórstwa biomasy (urządzenia do granulowania i produkcji peletu)
 • technologia i instalacja do beztlenowego procesu odzysku materiałowego z odpadów gumowych i mieszanych metodą termolizy
 • innowacyjna technologia tzw. Fain Chemicals – produkcja i oczyszczanie chemikaliów specjalnych której efektem jest uzyskiwanie chemikaliów i odczynników o czystości farmaceutycznej