INTERNACJONALIZACJA – CZYLI  UMIĘDZYNARODOWIENIE JAKO JEDNA Z MOŻLIWOŚCI DALSZEGO ROZWOJU KLASTRA

Internacjonalizacja klastra przynosi określone korzyści:

Korzyści udziału w projekcie pn. „Umiędzynarodowienie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu poprzez partnerów Klastra i wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych ekoproduktów” realizowany w ramach Działania 2.3. „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

#umiędzynarodowienie#kgoir#korzyści#

– wzrost konkurencyjności firmy,
– rozbudowa firmy i rozwój kadry,
– dostęp do najnowszych technologii
– dostęp do nowych zewnętrznych źródeł finansowania, 
– dotacja do 80 % kosztów działań związanych z udziałem w projekcie
– otwartość na nowe inicjatywy, 
– uatrakcyjnianie oferty handlowej oraz wizerunku firmy,

To tylko część korzyści, które zyskują firmy które są uczestnikami projektu pn.”Umiędzynarodowienie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu poprzez partnerów Klastra i wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych ekoproduktów. ”

Nowe rynki = Większe zyski

Główną korzyścią wynikającą z internacjonalizacji, którą zyskują podmioty realizujące projekt POIR.02.03.03-26-0001/16-03 jest pozyskanie nowych partnerów co przekłada się bezpośrednio na wzrost sprzedaży ich produktów i usług.

Wchodzenie na rynki zagraniczne dzięki m.in. realizacji wyjazdów na misje zagraniczne, czy też dzięki możliwości promocji oferty usług i produktów na wspólnym nowoczesnym stoisku podczas prestiżowych branżowych Targów i Kongresów na całym świecie, których koszty udziału są współfinansowane ze środków UE aż do 80%, znacząco ułatwia firmom KGOIR wejście na nowy rynek zagraniczny i pozyskanie nowych odbiorców towarów i usług – a to ostatecznie przekłada się na większe przychody i rozwój przedsiębiorstwa !!!

Umiędzynarodowienie = Wzrost konkurencyjności firm.

Posiadając wiedzę zdobytą dzięki indywidualnym usługom doradczym, zleconym  i przygotowanym przez ekspertów analizom rynków, specjalistycznym szkoleniom i kompleksowej promocji ofert na arenie międzynarodowej, przedsiębiorstwa uczestnicy projektu nabywają bezcenną wiedzę oraz „know how” dotyczące wejścia i działalności na rynkach zagranicznych. 
Dzięki doświadczeniu i wiedzy uzyskanemu na pierwszych etapach procesu internacjonalizacji projektu firmy biorące udział w projekcie skuteczniej i bardziej efektywnie podejmują działania umożliwiające im podbój rynków zagranicznych. Nie bez znaczenia jest również fakt, że dzięki ekspansji zagranicznej zwiększa się konkurencyjność uczestników projektu także na rynku lokalnym.

Posiadanie klientów za granicą to ogromny plus w zakresie wizerunku firmy bo przedsiębiorstwo jest odbierane jako dynamiczne, elastyczne a przecież skoro obsługuje klientów zagranicznych to oznacza że spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających odbiorców.

Kolejny zysk z internacjonalizacji – zwiększenie produkcji i przychodów oraz dywersyfikacja źródeł finansowania działalności. Firma która działa tylko na rynku lokalnym jest całkowicie uzależniona od sprzedaży na terenie tego państwa na którym działa. Uczestnicy projektu“Umiędzynarodowienie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu poprzez partnerów Klastra i wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych ekoproduktów.” dzięki eksploracji rynków zagranicznych realizowanych przez współfinansowane ze środków UE działania mogą sobie pozwolić na swobodne sterowanie strategią swoich działań międzynarodowych ponieważ zdobycie nowych rynków zagranicznych daje potem firmom stabilizację i niezależność finansową.

Podsumowując, dzięki realizacji projektu 18 firm, członków Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – uczestników projektu zyskują każdego dnia korzyści w wielu aspektach działalności każdej z firm.

#umiędzynarodowienie #kgoir #korzyści

“Umiędzynarodowienie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu poprzez partnerów Klastra i wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych ekoproduktów. ”
POIR.02.03.03-26-0001/16-03 realizowany w ramach Działania 2.3. „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wartość projektu 6 495 156,43 PLN
Wkład Funduszy Europejskich 3 831 240,00 PLN
Data rozpoczęcia projektu 01.06.2017
Data zakończenia projektu 31.05.2019