W ofercie AK NOVA znajduje się oferta technologii NOVA-KOMP (kompostowania/stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych) powstałej na bazie wieloletnich doświadczeń pracowników firmy AK NOVA w projektowaniu, realizacji i rozruchach instalacji do biostabilizacji odpadów biodegradowalnych.

Instalacje NOVA-KOMP pracują w 15 lokalizacjach. System NOVA-KOMP opiera się na optymalnym z punktu widzenia technologicznego i eksploatacyjnego napowietrzaniu biofrakcji poprzez rusztowe płyty areacyjne z równoczesnym odsysaniem powietrza poprocesowego oczyszczanego dalej w złożu  biofiltra.

Instalacje w systemie NOVA-KOMP zapewniają realizację wymogów Najlepszej Dostępnej Techniki tzw. BAT.

Po procesie stabilizacji intensywnej w bioreaktorach, materiał jest formowany w pryzmy na placu, gdzie poddaje się go procesowi dojrzewania. W trakcie tego procesu podlega kolejnej obróbce tj. przerzucaniu np. za pomocą przerzucarki lub ładowarki oraz nawadnianiu.

W systemie NOVA KOMP każdy bioreaktor jest osobną instalacją podłączoną do wspólnego systemu sterowania, odprowadzania odcieków, nawadniania i oczyszczania powietrza. Instalacja może również pełnić funkcję dosuszania frakcji palnej odpadów tzw. RDF. Poszczególne moduły są wyposażone w zespoły wentylatorów sterowane ręcznie lub automatycznie. Bioreaktory wyposażone są w system zraszający, nawilżający materiał i pełniący równocześnie funkcję przeciwpożarową. Sterowanie zapewnia utrzymywanie stanu lekkiego podciśnienia w komorach, co eliminuje emisję odorów. Powietrze poprocesowe oczyszczane jest w biofiltrze lub rozbudowane o system płuczek wodnych z dozowaniem kwasów i zasad.

Firma AK NOVA jako przedsiębiorstwo projektowo-wykonawcze może zrealizować całość inwestycji od projektu budowlanego poprzez budowę, aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Skontaktuj się z nami:

Email: biuro@aknova.com.pl