Elektrorecykling Sp. z o.o. będąca liderem wśród zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mając na uwadze charakter prowadzonej działalności, a tym samym rolę, jaką odgrywa w systemie przetwarzania odpadów, stawia przed sobą cel – ograniczenie negatywnego oddziaływania zużytego sprzętu oraz prowadzonej działalności na środowisko, przy jednoczesnym spełnieniu oczekiwań klientów i pozostałych zainteresowanych stron.
Wymienione cele będą realizowane poprzez stopniowe zwiększanie zakresu i skali prowadzonej działalności, podnoszenie jakości usług, z równoczesną dbałością o środowisko w ramach prowadzonych procesów.

Prezentowany polistyren wysokoudarowy (HIPS) to polimer termoplastyczny, uzyskany przez modyfikację poużytkowego polistyrenu, pochodzącego z recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dzięki zastosowaniu odpowiednich modyfikatorów charakteryzuje się większą odpornością na pękanie przy obciążeniu dynamicznym w porównaniu do polistyrenu niskoudarowego (GPPS). Wartość udarności prezentowanego materiału wynosi 7,5 kJ/m2. Ponadto, materiał HIPS charakteryzuje się dobrymi właściwościami mechanicznymi oraz termicznymi. Produkty wykonane z HIPS można spawać, kleić, giąć na gorąco oraz obrabiać metodą obróbki wiórowej. Ze względu na wyjątkowe właściwości, materiał ten stosuje się powszechnie m.in. w branżach reklamowej i spożywczej oraz wielu gałęziach przemysłu

 

 

Dane kontaktowe

Elektrorecykling Sp. z o.o.
Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl
tel. +48 61 442 50 92
e-mail: info@elektrorecykling.pl