WŁADZE KLASTRA

Rada Klastra

Przewodniczący Rady Klastra –  Bartosz Kubicki

firma ELEKTRORECYKLING S.A.

Zarząd Klastra

Prezes Zarządu Klastra – dr hab. Joanna KulczyckaInstytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Członkowie Zarządu:

  • Katarzyna Błachowicz – Centrum Kooperacji Recyklingu-not for profit system Sp. z o. o.
  • Witold Chemperek – Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o.
  • Maciej Kalestyński – Wastech Recycling Sp. z o.o.
  • Arkadiusz Szpakowski – Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Metali Nieżelaznych
  • rezygnacja Bartosz Kubicki – Elektrorecykling S.A. (15.06.2022 r.)
  • rezygnacja Bartłomieja Hajduka – MB Recycling Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp.K. (05.02.2021)

Koordynator Klastra

Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system sp. z o.o. 

 Katarzyna Błachowicz – Wiceprezes Zarządu

 Agnieszka Zdanowicz – Wiceprezes Zarządu