„Zamykamy obiegi surowców – tworzywa sztuczne. Innowacje” – to kolejna bezpłatna konferencja z cyklu ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA  – ZAMYKAMY OBIEGI SUROWCÓW, na którą zapraszają Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy i Akademia Recyklingu  .

Zagospodarowanie odpadów, poprzez pełne wykorzystanie cennych surowców jest kluczowe dla budowania zrównoważonej gospodarki , tym istotniejsze jest pełne wykorzystanie odpadów w procesach odzysku i recyklingu. W kwestii surowców powinniśmy postawić większy nacisk na samowystarczalność opartą na gospodarkę o obiegu zamkniętym, a więc większy recykling, gdyż posiadamy źródła materiałów w odpadach, których nie wykorzystujemy. Wybitni specjaliści podczas konferencji skupią się m.in.  na zagadnieniach dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym, wparciu rozwoju i innowacji dla MŚP, innowacjach w sektorze tworzyw sztucznych , w tym recyklingu.

Odbyły się również warsztaty w ramach konferencji.

  1. Warsztat dotyczący “Transformacji i korzyści wdrażania GOZ w Polsce – Oto-GOZ: wskaźniki monitorowania, recykling, segregacja odpadów”, które poprowadzi Agnieszka Nowaczek z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energia PAN.
  2. Warsztat pt. “Rozwój innowacyjności – tworzenie partnerstw projektowych” (obowiązują zapisy) prowadzony przez Agnieszkę Zdanowicz, wiceprezes Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system sp. z o.o., , Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy.

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu zorganizował bezpłatną konferencję, podczas której eksperci skupili się na tworzywach sztucznych i innowacjach służących zamknięciu obiegu surowców.

Otwierając spotkanie dr hab. Joanna Kulczycka prof. AGH, prezes Klastera Gospodarki Odpadowej i Recyklingu podkreśliła, że przed przedsiębiorcami i samorządami stoi wiele wyzwań, wiązanych z gospodarowaniem odpadami i gospodarką w obiegu zamkniętym. Prezes jednocześnie wskazała, że wciąż brak jest odpowiedniego podziału kompetencji oraz wiedzy, czym jest gospodarka w obiegu zamkniętym.

– Gospodarka w obiegu zamkniętym jest jednym ze składowych Zielonego Ładu. Rozwiązania, które proponuje Komisja Europejska są rozwiązaniami typu WIN-WIN – mówi prezes Klastera Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.

Szukano więc rozwiązań ekonomicznie opłacalnych, które jednocześnie będą zmniejszać tzw. zasobochłonność.  – Ponad 50% wpływu na zmianę klimatu związanego ze zużyciem surowców przypada na węgiel, ropę, cement, surowce chemiczne, rudy żelaza i stali, mleko oraz hodowla zwierząt – mów dr hab. Joanna Kulczycka prof. AGH – Ponad 70% tego wpływu to konsumpcja żywności, ogrzewanie i transport prywatny.

Zielony Ład w GOZ zakłada tworzenie modeli biznesowych, gdzie powiązanie twórcy odpadów i recyklera będzie mocne i zamknie się obieg. Symbioza gospodarcza oparta na współpracy jest bardzo ważnym aspektem. Tworzywa sztuczne są przez KE traktowane priorytetowo.

Prezentacje