GoPro – Zwiększenie potencjału gospodarczego przedsiębiorstw Mazowsza poprzez wdrożenie cyrkularnych modeli biznesowych zakładających zagospodarowanie odpadów z produkcji rolno spożywczych z wykorzystaniem potencjału Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.

Projekt GoPro Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowego Klastra Kluczowego ma na celu rozwój  w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) poprzez opracowanie i testowanie cyrkularnych modeli biznesowych zakładających zagospodarowanie odpadów z produkcji rolno-spożywczych z wykorzystaniem potencjału B+R .

Projekt jest odpowiedzią Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu na rosnące zapotrzebowanie przedsiębiorstw sektora MŚP na ukierunkowanie prac badawczo-rozwojowych oraz stworzenie wspólnej oferty w tym obszarze. Biorąc pod uwagę potencjał surowcowy Mazowsza jako regionu o wiodącej branży rolno-spożywczej, przy dużej koncentracji członków KGOIR (30 %) na jego terenie – naturalnym wydaje się wypracowanie rozwiązań mających na celu umożliwienie stworzenia nowych modeli biznesowych MŚP z wykorzystaniem tego potencjału.

Działania będą oparte o strategię rozwoju klastra i przy wykorzystaniu bazy B+R klastra oraz wypracowanie wspólnej oferty w tym obszarze oraz tworzenia w przyszłości wspólnych konsorcjum projektowych nauka-biznes, a także docelowo wypracowanie wspólnych produktów członków klastra w wyniku ich realizacji. Założeniem projektu jest wykorzystanie potencjału członków klastra do stworzenia nowych powiązań w obszarach związanych z “Green Deal” a zatem – gospodarki o obiegu zamkniętym z uwzględnieniem rozwiązań Przemysłu 4.0 i wykorzystanie dla budowy nowych modeli biznesowych a w konsekwencji produktów i usług w obszarze rolno-spożywczym. Zwłaszcza ukierunkowanych na wykorzystanie potencjału odpadów z produkcji rolno-spożywczej jako surowców do tworzenia nowych – cyrkularnych modeli biznesowych i wsparcia istniejących rozwiązań z wykorzystaniem tego potencjału. W zadanie zaangażowane będą także podmioty z branż spożywczej, opakowaniowej, chemicznej, fotonicznej oraz ICT nie zrzeszone w klastrze – stanowiące tzw. Disruptors oraz KET.

Projekt jest komplementarny z projektem Agri Renaissance (Interreg Europe) mającym celu m.in. szybszy wzrost gospodarczy, wzmocnienia procesów reindustrializacji, przyśpieszenia procesów B+R oraz hybrydyzacji sektora spożywczego z innymi gałęziami gospodarki – partnerami projektu są m.in. Urząd Marszałkowski WM oraz ARM S.A.

Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

 


 

WARSZTATY MACHMAKINGOWE

w zakresie generowania wspólnych przedsięwzięć posiadających potencjał B+R

Wydarzenie odbyło się 6 grudnia 2021 r. i było częścią projektu Go Pro realizowanego przez Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu ze środków Województwa Mazowieckiego.
Celem warsztatów była animacja potencjalnych konsorcjów na rzecz realizacji wspólnych projektów zgodnie z zasadą „od pomysłu do realizacji”. W efekcie uzyskano informacje na temat zapotrzebowania przedsiębiorstw KGOIR na prace B+R.
Spotkanie umożliwiło skorzystania z wiedzy, poszerzenia kontaktów biznesowych, a także współpracy wzajemnej firm.

Więcej link do strony projektu


Międzybranżowy B2R&D X-sektor Hackathon

 22-23 listopada 2021 r., Warszawa

Wydarzenie było częścią innowacyjnych projektów Go Pro oraz DIGI & CIRCULAR HUB realizowanych przez Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu oraz  Fundację Unimos Alliance ze środków Województwa Mazowieckiego.

W trakcie dwudniowego spotkania,  wspólnie z naszymi ekspertami  była możliwość stworzenia wspólnych projektów, rozwoju swoich produktów wraz z uzyskaniem informacji o źródłach ich finansowania.

Wydarzenie umożliwiło nie tylko z wymiany doświadczeń i wiedzy wśród uczestników, ale  poszerzyło kontakty biznesowe poza zanany sektor. W efekcie dwa projekty uzyskały Nagrody Główne czyli udziału w Programie Mentoringu Eksperckiego.

B2R&D X-sektor Hackathon