GreenOffshoreTech

Projekt: “Nowe przemysłowe łańcuchy wartości w Europie i różnych sektorach  w celu wspierania MŚP i rozwoju nowych innowacyjnych produktów i usług dla zielonej produkcji offshore”

To projekt finansowany z programu UE Horyzont 2020. W skład konsorcjum projektowego wchodzi 12 partnerów z 7 krajów europejskich : Polski, Norwegii, Islandii, Wielkiej Brytanii, Łotwy, Portugalii, Niemiec – są to klastry, organizacje biznesowe oraz nauka.

Projekt jest odpowiedzią na jedno z wyzwań Unii Europejskiej, którym  jest wspieranie rozwoju wschodzących branż by  zapewnić wzrost i zatrudnienie w przyszłości. Branże wschodzące można rozumieć jako „ustanowienie całkowicie nowego łańcucha wartości w przemyśle lub radykalnej rekonfiguracji istniejącego, napędzanej przez przełomowy pomysł (lub konwergencja pomysłów), prowadzący do przekształcenia tych pomysłów / możliwości w nowe produkty / usługi o wyższej wartości dodanej ”.

Komisja Europejska określiła niebieską gospodarkę – wszystkie rodzaje działalności gospodarczej związane z oceanami, morzami i wybrzeżami – jako jedną z kluczowych wschodzących gałęzi przemysłu oraz  siłę napędową dla dobrobytu Europy i rozwoju ekonomicznego oraz zaakcentowała potrzebę połączenia podzielonych społeczności niebieskiego wzrostu w całej Europie, aby zapewnić większą wartość dodaną.

Ogólnym celem GreenOffshoreTech jest pobudzenie innowacji międzysektorowych wśród grup MŚP z 8 różnych sektorów – 4 sektory offshore (morska energia wiatrowa, morska akwakultura, morska ropa i gaz, morski transport) i 4 kluczowe sektory technologii wspomagających (zaawansowane materiały, zaawansowana produkcja, przemysł 4.0, technologie środowiskowe) w celu stymulowania tworzenia nowych produktów i usług. Główną ideą jest udany transfer innowacji z jednego sektora do drugiego i oferowanie nowych rozwiązań lub tworzenie szans rozwojowych przez budowanie nowych i rekonfiguracja istniejących przemysłowych łańcuchów wartości w Europie.

Główne założenia i cele projektu to:

  • wykorzystanie przekrojowych i kluczowych technologii, umożliwiających rozwój nowych produktów, procesów lub usług (np. Gospodarowanie odpadami, recykling, odzyskiwanie surowców) oraz transfer wiedzy technologicznej z jednego sektora do drugiego,
  • wzmocnienie rozwoju regionalnego biznesu oraz wspieranie członków i MŚP w opracowywaniu nowych innowacyjnych produktów, procesów, usług.

Osiągnięcie celu GreenOffshoreTech będzie realizowane poprzez budowę strategii, która będzie zawierała następujące elementy:

1) przyjęcie tzw. podejście demonstracyjne (LSD),

2) zaangażowanie organizacji klastrowych i pośredników MŚP jako facilitatorów procesu,
3)  strategiczny wybór partnerów projektu i sektorów, z którymi powiązane są MŚP,

4) bliski związek z priorytetami polityki regionalnej i innymi działaniami oraz inwestycjami

5) połączenie różnych instrumentów wsparcia i narzędzia.

Podstawą działań będzie bezpośrednie wsparcie procesów innowacyjnych MŚP – zostanie przeznaczone na to działanie co najmniej 75% budżetu projektu. Postawą wsparcia będzie: analiza konkretnych wyzwań, problemów oraz potrzeby przekrojowych i nowych innowacyjnych  technologii (zaawansowane materiały, zaawansowana produkcja, Przemysł 4.0, technologie środowiskowe) wśród czterech sektorów przemysłu morskiego o silnych synergiach (morska energia wiatrowa, morska akwakultura, morska ropa i gaz, transport wodny) w celu zidentyfikowania potencjalnych nowych łańcuchów wartości w przemyśle, które należy wzmocnić.

 

EU project GreenOffshoreTech  

entitledNew industrial value chains across Europe and different sectors to support SMEs and the development of new innovative products and services for Green Offshore Production”.

  • EU project Synopsis is attached.

 

  1. Project background
  • Major goal of this EU project is to enable cross-sectorial & cross-regional collaborations facilitated by clusters or other intermediaries (similar to the Interreg projects)
  • The idea behind is to utilise cross-cutting and key enabling technologies to develop new products, processes or services (i.e. waste management, recycling, materials recovery) and to transfer technological know-how from one sector to another (i.e. from land applications to offshore applications or competence in constructing floating installations from oil & gas to offshore wind or aquaculture, or new techniques to deploy deep sea mining, etc. ).
  • Major target is the strengthen regional business development and to support your members and SMEs in the development of new innovative products, processes, services.

 

As part of the EU project, we will set up a Call for Proposals in line with identified regional needs/topics, where innovative SMEs (these might be start-ups or well established companies) can apply for funding to develop or test new innovative solutions (new products, processes or services). 75% of the entire EU funding should be used to support SMEs