Spółka Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system sp. z o.o.  jest koordynatorem Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowego Klastra Kluczowego.

Do zadań  Koordynatora należy m.in. inicjowanie, organizacja i wspieranie procesu współpracy w ramach powiązania kooperacyjnego – Klastra Gospodarki Opadowej i Recyklingu, pomiędzy przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowo – badawczymi oraz jednostkami samorządu terytorialne.

Zarząd

Wiceprezes Zarządu – Katarzyna Błachowicz

Wiceprezes Zarządu – Agnieszka Zdanowicz

Zespół tworzą:

  • Katarzyna Błachowicz
  • Agnieszka Zdanowicz
  • Marta Laskowska
  • Magdalena Cholewińska-Falarz
 • BIURO WARSZAWA
  ul. Racjonalizacji 6/8, Bud. B Lok. 7 , 02-673 Warszawa
 • BIURO POZNAŃ ( w trakcie zmiany adresu)

Zakres działań

 • obsługa administracyjno-biurowa oraz finansowa Klastra (posiedzenia Rady i Zarządu Klastra oraz inne spotkania)
 • budowanie sieci powiązań kooperacyjnych i relacji pomiędzy obecnymi
  i potencjalnymi partnerami klastra
 • opracowywanie strategii rozwoju Klastra;
 • planowanie, projektowanie, koordynowanie i nadzorowanie realizacji projektów służących rozwojowi klastra
 • wsparcie partnerów i członków Klastra w zakresie dostępu do najnowszych osiągnięć nauki, technologii i wymiany doświadczeń;
 • inicjowanie działań celem zwiększenia przychodów lub obniżki kosztów, poprzez zakupy i sprzedaż konsorcjalną usług i produktów; (np. wspólny zakup usług telekomunikacyjnych, energetycznych, logistycznych);
 • tworzenie i ulepszanie istniejących usług i produktów dla podniesienia poziomu konkurencyjności partnerów powiązania kooperacyjnego, w tym wzmacnianie „łańcucha wartości”;
 • koordynowanie współpracy i inicjatyw oraz projektów realizowanych w ramach rozwoju idei „zrównoważonego rozwoju” oraz społecznej odpowiedzialności biznesu;
 • promowania działalności Klastra w kraju i zagranicą  m.in. za pośrednictwem  wydarzeń targowych, wystaw, konferencji, misji handlowych itp.;
 • podejmowanie działań w celu uzyskania dofinansowania na funkcjonowanie i rozwój powiązania;
 • podejmowanie decyzji dotyczących Klastra we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla Rady Klastra i Zarządu.

Świadczone usługi

 • doradztwo dotacyjne, inwestycyjne, produktowe oraz promocyjne
 • opracowania analiz ekonomicznych, środowiskowych i rynkowych
 • sporządzanie dokumentacji projektowych (wnioski, biznes plany, studia wykonalności) na rzecz Członków Klastra oraz innych firm i instytucji związanych z branżą odpadową i recyklingiem.

CENTRUM KOOPERACJI RECYKLINGU – NOT FOR PROFIT SYSTEM SP. Z O.O.

Adres siedziby spółki:
Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system sp. z o.o.
ul. Racjonalizacji 6/8 lok. 7, 02-673 Warszawa
NIP : 9462616585
Email: biuro@klasterodpadowy.com

www.klasterodpadowy.com