ClusterLab – Rozwój potencjału Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu poprzez wdrożenie nowych usług

Centrum Kooperacji Recyklingu – Not For Profit System sp. z o.o.

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój pn. „ClusterLab – Rozwój potencjału Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu poprzez wdrożenie nowych usług”

Celem projektu jest rozwój potencjału Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu przez wzmocnienie jego koordynatora, oparty o doskonalenie procesów zarządzania oraz świadczenie innowacyjnych usług specjalistycznych w oparciu o 2 filary: Gospodarka o Obiegu Zamkniętym, Innowacyjność promująca rozwiązania Przemysłu 4.0.

Oczekiwane rezultaty projektu:

  1. Wzrost kompetencji cyfrowych oraz usprawnienie działania procesów back-office Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu;
  2. Wzmocnienie istniejących i wytworzenie nowych łańcuchów wartości w klastrze a także z podmiotami zewnętrznymi.

Wartość projektu: 1 645 390  zł

Wkład Funduszy Europejskich:  1 027 025,00 zł

Okres realizacji projektu: 2021 – 2022