Realizacja projektu internacjonalizacji umożliwi:

  • rozwijanie przez kooperantów produktów oraz procesów produkcyjnych, mających na celu przetwarzanie odpadów  w celu pozyskiwania nowych surowców i materiałów, w taki sposób aby maksymalnie zniwelować negatywne oddziaływanie na środowisko,
  • wskazywanie nowych innowacyjnych działań na rynkach międzynarodowych z zakresu technologii, organizacji
    i zarządzania w celu poszukiwania optymalnych rozwiązań dla zwiększania odzysku i recyklingu,
  • prowadzenie prac badawczo rozwojowych, których efektem będzie wdrożenie innowacyjnych linii technologicznych, koncentrujących się na pozyskiwaniu, przetwórstwie oraz wykorzystywaniu surowców.

Projekt wpisuje się w następujące specjalizacje:

  • Energia z odpadów, paliw alternatywnych i ochrona środowiska
  • Minimalizacja wytwarzania odpadów (m.in. produkcja bezodpadowa lub niskoodpadowa)
  • Bezpieczne metody postępowania z odpadami przewidzianymi do dalszego zagospodarowania lub unieszkodliwienia
  • Innowacyjne technologie odzysku, w tym recyklingu