Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o. główny przedmiotem działalności firmy jest przetwarzanie, odzysk i recykling oraz zbieranie odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Zakład Przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego posiada kilka nowoczesnych linii technologicznych do automatycznego i całkowitego przetwarzania urządzeń chłodniczych i pozostałego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zarówno grubego jak i drobnego, które spełniają najwyższe wymagania prawa polskiego i dyrektyw unijnych do przetwarzania
i recyklingu ZSEE.

 

EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA to podstawowe wartości, którymi Polska Korporacja Recyklingu kieruje się w swojej codziennej działalności.
Oferta firmy:
– przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i opraw oświetleniowych
– odbiór elektroodpadów od firm zbierających i od firm wytwarzających
– akcje zbierania od ludności
– recykling odpadów
– odbiór i przetwarzanie odpadów poprodukcyjnych i gabarytowych na paliwo alternatywne RDF *
– produkcja paliwa alternatywnego RDF * o kaloryczności 16.000 – 22.000 kcal i 22.000 – 26.000 kcal
– utylizacja i recykling dokumentów i trwałe niszczenie nośników informatycznych *(dyski twarde, taśmy, dyskietki itp.)
– utylizacja i recykling odpadów poużytkowych
– zbieranie świetlówek
– zbieranie i recykling baterii.

Polska Korporacja Recyklingu ma wdrożony i certyfikowany Europejski System Zarządzania Środowiskowego EMAS (nr certyfikatu PL 2.06-004-82). Ponadto organizacja posiada wdrożone i certyfikowane:

  • System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 ,
  • System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 : 2015,
  • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001 : 2013.

Kontakt

Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o.

20-234 Lublin
ul.Metalurgiczna 15c
W sprawie odbiorów sprzętu:
tel. (81) 74 55 200

tel. kom. 601 190 142
tel./fax (81) 74 85 250
e-mail: info@pkrecykling.pl