AGRO-ACTIV Sp z o.o.

AgroActiv Sp. z o.o. zajmuje się opracowaniem i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie zagospodarowania Ubocznych Produktów Spalania (UPS) powstających w elektrowniach i elektrociepłowniach.

Pierwszym wdrożeniem spółki jest produkcja nawozów na bazie UPS – podstawę stanowi popiół lotny ze spalania biomasy.

Firma współpracuje z partnerami na rynku polskim, jak również poszukuje partnerów na rynkach zagranicznych.

Praktycznie od początku działalności spółka związana jest Klastrem Gospodarowania Odpadami i Recyklingu, w ramach którego nawiązała kontakt z jednostkami naukowymi oraz podmiotami działającymi w branży, we współpracy z którymi realizuje kolejne badawcze przedsięwzięcia.


BATEKO SP Z O.O.

Spółka BatEko specjalizuje się w odbiorze i przerobie zużytych baterii: alkalicznych, cynkowo-węglowych, cynkowo-powietrznych, niklowo-kadmowych, niklowo-żelazowych, niklowo-wodorkowych, litowych, litowo-jonowych, litowo-polimerowych, srebrowych, rtęciowych, kwasowo-ołowianych i innych.

Sortowanie baterii odbywa się mechanicznie oraz manualnie. W efekcie zostaje przeprowadzona szczegółowa identyfikacja i wyodrębnienie jednorodnych strumieni baterii, co ma kluczowe znaczenie w dalszym procesie recyklingu końcowego
i unieszkodliwiania niebezpiecznych frakcji chemicznych baterii.

Ponad 80% przerobu stanowią baterie alkaliczne oraz cynkowo-węglowe. Ten rodzaj baterii zostaje poddany mechanicznemu procesowi recyklingu na specjalistycznej linii do recyklingu w procesie odzysku R4.


ELEKTRORECYKLING POLSKA Sp. z o.o.

Elektrorecykling Polska jest jedną z największych organizacji zajmujących się recyklingiem tworzyw sztucznych w Europie.

Proces recyklingu odpadów, bez wywierania negatywnego wpływu na środowisko, jest podstawą dzisiejszej gospodarki o obiegu zamkniętym.

Spółka wyspecjalizowała się w przyjaznym dla środowiska procesie separacji
i regranulacji materiałów PP, PE, ABS, PC i PS.

Ponadto przy współpracy z jednostkami naukowymi realizuje projekty badawcze, mające na celu wdrożenia technologii ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko.


ELEKTRORECYKLING Sp. z o.o.

Elektrorecykling Sp. z o. o. zajmuje się odbiorem i recyklingiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, prowadzi jeden z większych zakładów przetwarzania ZSEE w Polsce.

Firma świadczy kompleksowe usługi w zakresie gospodarowania ZSEE – demontażu fizycznego i obróbki mechanicznej, selekcji frakcji metali, tworzyw sztucznych
i elementów elektronicznych oraz sprzedaży odzyskanego materiału.

Posiada nowoczesną, wspomaganą systemem informatycznym linię do recyklingu urządzeń chłodniczych. Ponadto dysponuje linią do przetwarzania urządzeń wielkogabarytowych (pralek, zmywarek) oraz małego sprzętu AGD/RTV.

W katalogu usług Spółki znajdują się: zbieranie, transport i zagospodarowanie ZSEE; mielenie i rozdrabnianie odpadów, szkła i obwodów drukowanych; doczyszczanie i separacja odpadów, surowców i złomów metali.


Elpologistyka Sp. z o. o.

Elpologistyka Sp. z o. o. zajmuje się zagospodarowaniem odpadów wytwarzanych przez jednostki energetyki zawodowej – elektrownie – głównie Elektrownię Połaniec.
W zakres działań wchodzą takie działania jak unieszkodliwianie, utylizacja, segregacja.

Uboczne Produkty Spalania: Popiół lotny, Mieszanina popiołowo – żużlowa, Mikrosfera, Gips, Popioły denne ( z kotła fluidalnego „Zielony Blok”)
Produkty: Popiół lotny do betonu CE, Ellmix, Ellmix 2 (U), Ellmix R, Ellmix Zima,Ellmas

Firma świadczy usługę odpopielania i odżużlania kotłów energetycznych, obsługę składowisk żużla, popiołu i gipsu oraz zagospodarowanie Ubocznych Produktów Spalania w Enea Elektrownia Połaniec.

Elpologistyka realizuje usługi w zakresie eksploatacji urządzeń, układów technologicznych i instalacji służących do wychwytywania popiołu ze spalin. Odbiór, transport i załadunek popiołu w stanie suchym i zwilżonym środkami transportu kołowego i kolejowego.

Firma również prowadzi działalność handlową w zakresie obrotu paliwami – olejem napędowym (w oparciu o koncesję OPC/13479/8522/W/OKA/2014/KT), addytywami (piasek, siarka), złomem oraz zakupem i obrotem biomasy.


FAM Technika Odlewnicza sp. z o.o.

FAM Technika Odlewnicza Sp. z o.o. jest producentem i dostawcą akcesoriów budowlanych oraz meblowych, a także Wykonawcą odlewów ciśnieniowych ze stopu cynku, aluminium, magnezu i tworzyw sztucznych.

Oferta FAM dedykowana jest dla branż: budowlanej, meblowej, motoryzacyjnej, elektronarzędziowej, AGD i innych branż.

Wyroby FAM TO Sp. z o.o. produkowane są w większości ze stopu cynku i aluminium (ZnAl). Dywersyfikując źródła surowców w celu ograniczenia ryzyka wzrostu cen, Spółka wprowadziła do produkcji technologie odlewnictwa ciśnieniowego ze stopu Mg (magnezu) i Al (aluminium).


Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach

Instytut Metali Nieżelaznych prowadzi działalność w kierunku rozwoju technologii i innowacyjności w przemyśle metali nieżelaznych.

Instytut jest jednostką naukową o unikalnym charakterze, ze względu na szeroki i kompleksowy charakter działalności. Prowadzi badania w ośmiu zakładach badawczych w pełnym cyklu, od badań laboratoryjnych do badań w skali pilotowej,
w zakresie wszystkich metali nieżelaznych, szczególnie Cu, Al, Zn, Pb, Ag, w takich specjalnościach jak:
– przeróbka rud i innych surowców mineralnych, a także surowców wtórnych,
– pirometalurgia,
– hydrometalurgia,
– przerób złomów i odpadów,
– ochrona środowiska, chemia analityczna,
– przetwórstwo metali,
– inżynieria materiałowa,
– chemiczne źródła prądu.


Karat Elektro Recykling S.A.

Karat Elektro Recykling S.A. prowadzi działalność w obszarze recyklingu zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, a także świadczy obsługę prawną i doradztwo
w zakresie recyklingu zużytego sprzętu i ochrony środowiska.

Firma zajmuje się również niszczeniem dokumentów i informacji poufnych oraz demagnetyzacją dysków.

Firma prowadzi skup czystych, posegregowanych odpadów polimerowych w postaci: wadliwych wyrobów, zlepów oraz przetrysków, takie jak:- PP – polipropylen,- PE – polietylen (HDPE, LDPE), – PS – polistyren,- PC – poliwęglan,- PCV – polichlorek winylu (miękki oraz twardy)

Produktem handlowym są surowce polimerowe o bardzo dobrej jakości, przygotowane pod kątem rodzaju koloru i właściwości technicznych. Surowce przygotowane do produkcji są w postaci przemiałów, regranulatów i aglomeratów.


EKOCENT sp. z o.o.

EKOCENT sp. z o.o. posiada szeroką wiedzę i działa w zakresie militarnym.

W roku 2015 firma otrzymała Koncesję MSWiA nr B-054/2015, co pozwala na prowadzenie działalności w zakresie obrotu materiałami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym. Spółka dostarcza sprzęt wojskowy dla sił zbrojnych, policji, służb specjalnych i do innych uprawnionych instytucji na całym świecie.


Nicrometal S.A.

Nicrometal S.A. to spółka oferująca kompleksową obsługę przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania odpadami wytwarzanymi w toku realizowanych procesów produkcyjnych.

Głównym profilem działalności Spółki jest kompleksowa obsługa w zakresie zagospodarowania odpadów pochodzących z sektora przemysłowego, począwszy
od profesjonalnego doradztwa, aż po całkowite przeprowadzenie procesu.

Oferta spółki:

– gospodarka odpadami specjalistycznych stopów, w tym odkupowanie i selekcja odpadów produkcyjnych stopów żelaza, niklu i kobaltu – tzw. superstopy (superstopy żaroodporne, nadstopy), a także odpadów produkcyjnych ze stopów molibdenu, tytanu i aluminium
– kompleksowa obsługa firm produkcyjnych w zakresie odbioru wszelkich odpadów przemysłowych, w tym odpadów niebezpiecznych,
– pozyskiwanie złomu od firm produkcyjnych
– skup odpadów produkcyjnych w postaci tworzyw sztucznych
– skup wszelkich odpadów powstałych w trakcie produkcji w przemyśle motoryzacyjnym
– sprzedaż stali nierdzewnej i aluminium w II gatunku.


Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o.

Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o. –główny przedmiot działalności to przetwarzanie, odzysk i recykling oraz zbieranie odpadów elektrycznych
i elektronicznych.

Zakład Przetwarzania ZSEiE posiada kilka nowoczesnych linii technologicznych do automatycznego i całkowitego przetwarzania urządzeń chłodniczych i pozostałego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zarówno grubego jak i drobnego, które spełniają najwyższe wymagania prawa polskiego i dyrektyw unijnych do przetwarzania
i recyklingu ZSEiE.

EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA to podstawowe wartości, którymi Polska Korporacja Recyklingu kieruje się w swojej codziennej działalności.
Oferta Firmy:
– przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i opraw oświetleniowych
– odbiór elektroodpadów od firm zbierających i od firm wytwarzających
– akcje zbierania od ludności
– recykling odpadów
– odbiór i przetwarzanie odpadów poprodukcyjnych i gabarytowych na paliwo alternatywne RDF *
-produkcja paliwa alternatywnego RDF * o kaloryczności 16.000 – 22.000 kcal i 22.000 – 26.000 kcal
– utylizacja i recykling dokumentów i trwałe niszczenie nośników informatycznych *(dyski twarde, taśmy, dyskietki itp.)
-utylizacja i recykling odpadów poużytkowych
-zbieranie świetlówek
– zbieranie i recykling baterii


PPHU Polblume Zbigniew Miazga

PPHU Polblume Zbigniew Miazga specjalizuje się w zbieraniu i transporcie wszelkiego rodzaju odpadów elektrycznych i elektronicznych, oraz każdej ich ilości, ze wszystkich grup i rodzajów.

Przedsiębiorstwo posiada niezbędne pozwolenia na zbieranie i transport odpadów
w wielu kodach. Działalność w zakresie zbierania i transportu odpadów odbywa się samochodami dostawczymi i ciężarowymi.

W Zakładzie Przetwarzania w Górze Kalwarii prowadzony jest odzysk komponentów ze zużytego sprzętu z przeznaczeniem do ich powtórnego zastosowania, takich jak pralki, lodówki, sprzęt AGD i RTV, żelazka, czajniki, radia, telewizory, komputery, notebooki, monitory, drukarki oraz wszelkie inne akcesoria użytku domowego i nie tylko.


PROTECHNIKA ŁUKÓW Sp. z o.o.         PROTECHNIKA Sp. z o.o.

PROTECHNIKA to firma zajmująca się budową maszyn oraz kompletnych linii produkcyjnych do recyklingu, przetwórstwa biomasy, dla rolnictwa i leśnictwa oraz wyposażenia.

Firma również świadczy usługi w zakresie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego maszyn, urządzeń i części oraz usługi spawania, cięcia/gięcia, cięcia plazma/gaz, toczenie i frezowanie CNC.

W ofercie urządzenia takie jak:
Brykieciarki RDF, Sita dyskowe, Perforatory, Separatory powietrzne i magnetyczne, Młyny frezowe, rozdrabniacze/kruszarki: jednowałowe, dwuwałowe i czterowałowe; podajniki taśmowe i ślimakowe, urządzenia do produkcji biopaliwa, granulatory, rębaki, chłodnice peletu, cyklony i wiele innych.

Oprócz urządzeń w ciągłej ofercie znajdują się części eksploatacyjne do wszystkich typów rozdrabniaczy takie jak: noże stałe i ruchome, sita, matryce, i inne.

Protechnika jest jedynym polskim producentem przenośników ślimakowych do przenośników ślimakowych.


Grupa RECYKL S.A.

Grupa RECYKL S.A. obejmuje prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami poużytkowymi, jakimi są zużyte opony.

Spółki Grupy prowadzą zbiórkę zużytych opon, wytwarzają granulat gumowy wykorzystywany w wielu dziedzinach gospodarki, a także oferują usługi recyklingu i odzysku zużytych opon oraz w imieniu producentów i importerów opon prowadzą rozliczenia z tytułu opłaty produktowej.

Recykl O.O. S.A. przetwarza zużyte opony, a także świadczy usługi odzysku i recyklingu opon.

Grupa jest największym w Polsce wytwórcą granulatów gumowych i paliw alternatywnych.


STAL-CAR Stacja Demontażu Pojazdów

STAL-CAR Stacja Demontażu Pojazdów specjalizuje się w profesjonalnym demontażu pojazdów osobowych, a od 2012 również ciężarowych.

Stal-Car to jedna z największych firm skupujących silniki samochodowe, skrzynie biegów oraz części zamienne od stacji demontażu znajdujących się na terenie całego kraju.

Oferta firmy m.in.:
– opracowywanie wniosków środowiskowych;
– prowadzenie ewidencji odpadów;
– okresową sprawozdawczość w zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów i o sposobach gospodarowania nimi, pojazdów wycofanych z eksploatacji, opłaty produktowej;
– organizowanie odbiorów wytwarzanych odpadów.


Wastech Sp. z o.o.

Wastech Sp. z o.o. oferuje kompleksowe i innowacyjne rozwiązania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami przemysłowymi.

Oferta firmy obejmuje:

– Zbiórkę i transport odpadów przemysłowych (w tym niebezpiecznych)
– Kompleksowe zarządzanie odpadami dla przedsiębiorstw
– Sortowanie i recykling
– Odzysk surowców wtórnych
– Odzysk biologiczny i energetyczny
– Bezpieczne zagospodarowanie odpadów
– Obsługę dokumentacji i sprawozdawczości