Warunki przystąpienia do Klastra:

Pierwszy krok – zapoznanie się z warunkami przystąpienia do Klastra

Zasady współpracy i ścieżka przystąpienia do KGOIR

Drugi – złożenie deklaracji  przystąpienia do Klastra

                           Do pobrania:  Deklaracja przystąpienia do KGOiR

 Trzeci – prezentacja podczas obrad Zarządu Klastra; przyjęcie nowego członka do Klastra

Czwarty – podpisanie wymaganych Regulaminem dokumentów

                         Do pobrania: Regulamin KGOIR _tekst jednolity_11.09.2018

Piąty – stosować się do zasad współpracy określonych w dokumentach klastrowych, na bieżąco regulować zobowiązania wobec klastra i korzystać z przywilejów bycia Członkiem Klastra.