16. Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów – nowe perspektywy dla lokalnych instalacji WtE w Polsce

16. Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów – nowe perspektywy dla lokalnych instalacji WtE w Polsce

Termin wydarzenia: 26-28.11.2019
Miejsce wydarzenia: Hotel Novotel Katowice Centrum
Organizator: Abrys Sp. z o.o – Członek Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowego Klastra Kluczowego

W trakcie konferencji zostaną poruszone najważniejsze tematy związane z branżą energii z odpadów: m.in.

  • uwarunkowania budowy i funkcjonowania instalacji,
  • proces termicznego przekształcania odpadów i jego miejsce w gospodarce obiegu zamkniętego.Dyskusji zostaną poddane także tematy nurtujące aktualnie branżę, takie jak:
    • możliwość finansowania instalacji „Waste to Energy” ze środków krajowych,
    • sytuację obecnych i przyszłych instalacji w świetle ostatniej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
    • kongenerację.
  • Więcej informacji oraz rejestracja na stronie: http://www.abrys.pl/