Międzynarodowa Konferencja ECO-MIASTO – Energia Zmian

Nazwa wydarzenia: ECO – MIASTO
Termin wydarzenia: ZMIANA TERMINU
Miejsce wydarzenia:
CENTRUM NAUKI KOPERNIK, WARSZAWA

ECO-MIASTO to ogólnopolski projekt, którego celem jest popularyzowanie idei zrównoważonego rozwoju miast. Pierwsza edycja konkursu Eco-Miasto odbyła się w 2013 roku, kiedy to spośród kilkunastu nadesłanych formularzy wyłoniono sześć gmin, wyróżnionych w dwóch kategoriach: zrównoważona mobilność oraz budownictwo ekologiczne. Odtąd konkurs organizowany był co roku.