Biogas PowerON 2020 – szczyt nt. polityki wykorzystania zasobów biogazu.

Nazwa wydarzenia: Biogas PowerON 2020
Termin wydarzenia: 22-23.09.2020
Miejsce wydarzenia: Kopenhaga, DANIA

 

Biogas PowerON 2020 – szczyt nt. polityki wykorzystania zasobów biogazu. Konferencja zajmie się następującymi zagadnieniami:

  • Europejskie regulacje i polityki – Przegląd danych na temat rozwoju rynków nordyckich i europejskich
  • Strategie finansowania i inwestowania – Rozwój rynku w perspektywie globalnej
  • Aktualne rozwiązania z branży biogazu i P2G – Najnowsze trendy technologiczne i materiałowe
  • Udoskonalenia w transporcie i magazynowaniu – Zrównoważony rozwój i wyzwania gospodarcze
  • Komercjalizacja – możliwości, wyzwania, finansowanie i partnerstwo
  • Mobilność neutralna dla klimatu i rozwiązania P2G – Optymalizacja fermentacji beztlenowej 
  • Torowanie drogi dla mobilności gazu