E waste world Frankfurt – konferencja nt. e odpadów

Nazwa wydarzenia: E waste world Frankfurt 2020
Termin wydarzenia: 18-19 listopada 2020
Miejsce wydarzenia: Kap Europa Congress Center, Frankfurt, NIEMCY

Zakres konferencji:

  • najnowsze technologie
  • zaawansowane systemy recyklingu,
  • strategie i rozwiązania w zakresie zrównoważonych materiałów w celu zmniejszenia wpływu obecnych i przyszłych destrukcyjnych odpadów na środowisko oraz zarządzania nimi.