Konferencja dla Recyklerów

  • Organizatorzy:   Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy, Akademia Recyklingu
  • Nazwa wydarzenia: I edycja Konferencji dla recyklerów nt. Dobre praktyki w zakresie gospodarowania odpadami.
    Problematyka audytów w branży gospodarki odpadami.
  • Termin wydarzenia: 30.01.2020
  • Miejsce wydarzenia: Wojskowa Akademia Techniczna, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908  Warszawa

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY

Program RECYKLER 30012020_4