Międzynarodowy Kongres Biogospodarki – Łódź

Międzynarodowy Kongres Biogospodarki

Termin wydarzenia: 7 października 2019
Miejsce wydarzenia: Vienna House Andel’s Lodz, Łódź, ul. Ogrodowa 17

Kongres jest inicjatywą cykliczną, której celem jest tworzenie korzystnej atmosfery wokół innowacyjnego, efektywnego i konkurencyjnego podejścia do wsparcia rozwoju biogospodarki. Poprzez uczestnictwo w panelach dyskusyjnych i sesjach tematycznych udział w nim biorą przedstawiciele środowisk biznesowych, samorządowych, sfery badawczo – naukowej, organizacji oraz instytucji otoczenia biznesu wspierających rozwój biogospodarki, zarówno z Polski, jak i z Europy. Jest to doskonała okazja do wymiany wiedzy i doświadczeń w gronie międzynarodowym, a także nawiązania nowych kontaktów biznesowych, wzrostu eksportu oraz promocji nie tylko województwa, ale przede wszystkim łódzkich przedsiębiorców.

Więcej na stronie: https://elodzkie.pl/wydarzenia/miedzynarodowy-kongres-biogospodarki-2019