Targi Ochrony Środowiska Gospodarka Wodą, Ściekami, Odpadami i Surowcami – IFAT dopiero w 2022!!

Nazwa wydarzenia: Targi Ochrony Środowiska – Gospodarka Wodą, Ściekami, Odpadami i Surowcami – IFAT 2020
Termin wydarzenia: 07-11 września 2020   NOWA DATAODWOŁANE  – Kolejne: 30.05–03.06.2022
Miejsce wydarzenia: Monachium, NIEMCY

Czysta woda pitna, efektywny recykling i odpowiedzialne postępowanie z cennymi zasobami naturalnymiIFAT – to bez wątpienia wiodące targi w branży ekologicznej, w których najbardziej kompleksowo ujęte są wszystkie zagadnienia związane z wodą, środowiskiem, odpadami i ich racjonalnym wykorzystaniem.

Targi IFAT w ostatnich latach to ogromny sukces zarówno organizatorów jak i uczestników, wszystkie miejsca są wykupione na wiele miesięcy przed imprezą.  Wyniki ostatniej edycji to:

– 3.305 wystawców z 58 krajów,

– blisko 142.500 odwiedzających ze 162 krajów,

– 260.000 mkw. powierzchni wystawienniczej (100% wykorzystania dostępnej powierzchni),

– 7 cyklicznych pokazów na żywo,

– niezwykle bogaty program towarzyszący targom.

Oferta tematyczna targów jest następująca:

A/ WODA I ŚCIEKI

 • Inżynieria wodna (wydobycie, irygacja, uzdatnianie, kontrola zanieczyszczeń, ochrona itp.)
 • Budowa zakładów wody, oczyszczalni
 • Wodociągi i systemy ścieków
 • Usługi związane z wodą, dystrybucją
 • Analizy, techniki  laboratoryjne dla wody
 • Edukacja, badania naukowe, transfer technologii w sektorze wodnym

 

 

B/ RECYKLING, ODPADY, TECHNOLOGIE KOMUNALNE

 • Gospodarka odpadami i recykling
 • Pozyskiwanie energii z surowców i odpadów
 • Czyszczenie, odśnieżanie i utrzymanie dróg
 • Postępowanie z substancjami niebezpiecznymi
 • Ochrona powietrza, kontrola zanieczyszczeń, oczyszczanie spalin
 • Analizy, technologie laboratoryjne dla recyklingu
 • Usługi związane z recyklingiem
 • Badania i opracowania naukowe, transfer technologii w sferze recyklingu

Bardzo ważnym i nieodłącznym elementem targów IFAT 2020 będzie towarzyszący program ramowy. Demonstracje na żywo maszyn, pojazdów i urządzeń w akcji, forum, sympozja, dni praktyczne to tylko niektóre atrakcje przygotowane przez organizatorów targów, będące znakomitym uzupełnieniem oferty imprezy.