V KONGRES KLASTRÓW POLSKICH

V KONGRES KLASTRÓW POLSKICH

Termin wydarzenia: 9-10 września 2019
Miejsce wydarzenia: Warszawa

Tegoroczny Kongres Klastrów Polskich będzie wydarzeniem towarzyszącym konferencji pn. Szczyt Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej 2019 (Regional and Economic Diplomacy Summit 2019), którego organizatorem jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Związek Pracodawców Klastry Polskie jest współorganizatorem honorowym ww. wydarzenia.

Tegoroczne hasło przewodnie Kongresu: „Dla siebie, czy dla innych”? Czy klastry są użytecznym narzędziem rozwoju innowacyjnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy”, ma dać impuls do debaty nt. współpracy gospodarczej w wiodących obszarach przemysłu i usług, inteligentnych specjalizacji europejskich, krajowych i regionalnych oraz wzrostu gospodarczego opartego na innowacyjności poprzez działalność klastrów.

Agenda_V Kongres Klastrów Polskich_vPL

Potwierdzenie rejestracji uczestnictwa: summit@mpit.gov.pl