World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium – WMESS 2020/Multidyscyplinarne Światowe Sympozjum Nauk o Ziemi

Nazwa wydarzenia:  World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium – WMESS 2020
Termin wydarzenia: 07-11.09.2020
Miejsce wydarzenia: Praga, CZECHY

Multidyscyplinarne Światowe Sympozjum Nauk o Ziemi – WMESS 2020 – wydarzenie gromadzące ponad 500 uczestników z 50 krajów świata.

Główną misją „Światowego multidyscyplinarnego sympozjum nauk o ziemi – WMESS” jest przyczynianie się do multidyscyplinarnych badań związanych z atmosferą, biosferą, hydrosferą, litosferą i pedosferą Ziemi oraz interakcją człowieka z nimi. 

Więcej informacji o wydarzeniu: http://mess-earth.org/deadlines.html