Aktualności

W ramach programu “Plan działań dla miast. Modelowa lokalność”  Instytutu Rozwoju Miast i Regionów  Klaster Gospodarki Odpadowej  i Recyklingu, Krajowy Klaster Kluczowy rozpoczął projekt  „Cyrkularne Miasta’’ dedykowany dla miast i spółek miejskich.

Instytut Rozwoju Miast i Regionów zainicjował działania na rzecz powstania sieci miast, której celem będzie wzmocnienie ich kompetencji w zakresie gospodarki w obiegu zamkniętym, upowszechnienie wiedzy nt. dobrych praktyk oraz tworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą, a także – co najważniejsze – wypracowanie projektów w zakresie odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji w miastach, wdrażających ideę gospodarki o obiegu zamkniętym. Partnerem dla tego przedsięwzięcia został Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu (KGOIR), Krajowy Klaster Kluczowy, działający od ponad 10 lat, zrzeszający ponad 110 podmiotów funkcjonujących w obszarze zielonej gospodarki, ukierunkowanej gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Klaster realizuje zadanie pn. Gospodarka o obiegu zamkniętym w miastach, którego celem jest stworzenie sieci miast w ramach 12 celu zrównoważonego rozwoju „Odpowiedzialna Konsumpcja i Produkcja” i celów towarzyszących (6. Czysta woda i warunki sanitarne, 7. Czysta i dostępna energia, 8.  Wzrost gospodarczy i godna praca, 9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura, 17. Partnerstwa na rzecz celów).

Spotkanie inaugurującego projekt 

Podczas pierwszego inaugurującego projekt spotkania w dniu 16 maja 2022 r.  jego uczestnicy mieli możliwość przedstawienia swoich projektów. Poznaliśmy  wiele ciekawych i już często cyrkularnych projektów, działań, a także planów, które wpisują się w cele zrównoważonego rozwoju.

Na kolejnym spotkanie uczestnicy oprócz wiedzy merytorycznej będą uczestniczyć w warsztatach z zakresu:

  • Zielonych zamówień publicznych,
  • Gospodarka o obiegu zamkniętym w samorządzie,
  • Ekosystemu innowacji cyrkularnej w mieście.

Program towarzyszący Word Urban Forum 11 sygnowany przez @UN HABITAT


Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu wspólnie z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów w ramach programu Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność. koordynuje przedsięwzięcie utworzenia sieci miast współdziałających w obszarze rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym,

Gospodarka o obiegu zamkniętym jest coraz mocniej akcentowanym narzędziem realizacji celów zrównoważonego rozwoju, obecnym w politykach i strategiach zarówno na poziomie unijnym, krajowym oraz samorządowym. Ma to również odzwierciedlenie w kierunkach finansowania określonych w programach rozwojowych różnego szczebla. Gospodarka o obiegu zamkniętym jest jednocześnie tematem stosunkowo nowym zarówno dla przedstawicieli miast, jak i współpracujących z nimi podmiotów. Z tego powodu przygotowanie propozycji konkretnych rozwiązań z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym w miastach, wykraczających poza samą gospodarkę odpadami, często stanowi wyzwanie, przed którym stoją polskie samorządy.