Aktualności

Business mixer, konferencja, obrady grup ekspertów, szkolenia… czyli KLASTROWE FORUM BIZNESU

Spotkanie szkoleniowo-konferencyjne połączone z obradami Rady Klastra rozpoczyna się 5-6 grudnia 2019 r. w Kielcach.

To niepowtarzalna okazja do spotkania się członków Klastra i połączenia części szkoleniowo-konferencyjnej z obradami działów Klastra, Rady Ekspertów, jak i całej Rady Klastra.

Zachęcamy do zapoznania się z bogatym PROGRAM Klastrowego Forum Biznesowego.

Swoją obecnością na Forum zaszczycą nas władze regionu: Marek Jońca – członek zarządu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Mariusz Gosek – członek zarządu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Andrzej Pruś –  Przewodniczący Sejmiku  Województwa Świętokrzyskiego oraz Ryszard Gliwiński  – prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Honorowym Patronatem objął Forum Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz Prezydent Miasta Kielce.

 

 

 

 

 

Klastrowe Forum Biznesowe wspierają PARTNERZY : MB RECYCLING Sp. z o. o., HYDROGEOTECHNIKA Sp. z o. o., EKOENERGIA POLSKA Sp. z o. o., EVONIK NUTRITION & CARE Sp. z o. o., TARGI KIELCE S.A., EKO BROKER Sp. z o. o., MARJU Mariusz Malinowski

 

Patronatem medialnym  objęła TVP3 KIELCE, gazeta ECHO DNIA  i portal www.echodnia.eu

 

 

 

W trakcie  Forum będą prowadzone przez Agnieszkę Zdanowicz z Centrum Kooperacji  Recyklingu – non for profit system Sp. z o. o. konsultacje dotyczące projektu Internacjonalizacji Klastra. Przypomnijmy, że tylko klastry o statusie Krajowego Klastra Kluczowego mogły brać udział w konkursie Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Za to spotkanie robocze uczestników Projektu i firm zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie odbędzie się również podczas Forum  5 grudnia 2019 r. o godz. 16:15.