Aktualności

Certyfikaty Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu przyznane.

Certyfikaty Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu przyznane.

Kolejnym, ważnym wydarzeniem Forum było uroczyste wręczenie certyfikatów Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, przyznanych firmom za ekoprodukty/usługi w ramach projektu „Umiędzynarodowienie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu poprzez partnerów Klastra
i wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych ekoproduktów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.3. „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałania 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 POIR.02.03.03-26-0001/16”

Certyfikaty otrzymali:

 • Elektrorecykling Polska Sp. z o.o.
 • Elektrorecykling Sp. z o.o.
 • Protechnika Sp. z o.o.
 • Protechnika Łuków Sp. z o.o.
 • P.P.H.U POLBLUME Zbigniew Miazga
 • Karat Elektro Recykling S.A.
 • Nicrometal S.A.
 • Mazowieckie Centrum Utylizacji Ekocent Sp. z o.o.
 • Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o.
 • Fam – Technika Odlewnicza Sp. z o.o.
 • Bateko Sp. z o.o.
 • Wastech Sp. z o.o.
 • Cebrio Grzegorz Pelczar
 • Elpologistyka Sp. z o.o.
 • Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław S.A.
 • Jan Gralak Grajan Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy
 • AK Nova Sp. z o.o.
 • Recykl Organizacja Odzysku S. A.
 • Paweł Kuta K&k Recykling System

 

 

 

Wyróżnionym certyfikatem Klastra firmom serdecznie gratulujemy!

Dodaj komentarz