Aktualności

#CEstakeholderEU – Europejska platforma GOZ

http://circulareconomy.europa.eu

European Circular Economy Stakeholder Platform (Europejska platforma interesariuszy gospodarki o obiegu zamkniętym)

Klaster należy do Europejskiej Platformy interesariuszy Gospodarki  o Obiegu Zamkniętym. Klaster reprezentuje jej Prezes prof. Joanna Kulczycka, która często podczas konferencji, spotkań  i innych wydarzeń często zachęca by zgłaszać polskie przykłady wdrożeń GOZ.  Niestety choć znamy wiele dobrych przykładów z naszego rodzimego podwórka, to nadal  na mapie Platformy Polska widnieje  jako biała GOZ-owa plama. Gorąco zachęcamy do dołączenia przykładów gospodarki o obiegu zamkniętym https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/good-practices

Dodaj komentarz