Aktualności

Droga do ekogospodarki – wypowiedź Klastra

W opinii Klastra recykling to kluczowy element, dzięki któremu mogłaby powstać gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ)

Zgodnie z ustawą o odpadach recykling to odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach. Recykling to kluczowy element, dzięki któremu mogłaby powstać gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ). Zgodnie z ustawą o odpadach recykling to odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach.

 

Katarzyna Błachowicz członek zarządu Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu  przypomina, że aby walczyć z rosnącą falą odpadów, Europa, a także Polska, obrały kierunek Europejski Zielony Ład, którego celem jest zasobo- i energooszczędna gospodarka, zaś recykling jest podstawą tych zmian.

Problemem jest proces przygotowania odpadów do recyklingu. Chodzi o wyodrębnienie czystych i jednorodnych frakcji odpadowych, pozbawionych np. naklejek, etykiet, korków, zakrętek oraz innych zanieczyszczeń, w tym organicznych. Taki czysty, o wysokiej jakości odpad oczekiwany jest przy odbiorze przez recyklerów – mówi wiceprezes Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu. Dlatego tak istotna jest jakość segregacji odpadów przez mieszkańców.

Według danych GUS w 2018 r. zebrano 12,5 mln ton odpadów komunalnych, z czego selektywnie 3,6 mln ton, a recyklingowi poddano ok. 26 proc. z nich, natomiast ok. 42 proc. przeznaczono do składowania. – W ten sposób tracimy cenne surowce, a nasza gospodarka nadal bazuje na surowcach pierwotnych, zamiast wtórnych – mówi Katarzyna Błachowicz.

Źródło i cały artykuł  dostępny  w dodatku specjalnym “Recykling – świat bez odpadów”  Rzeczpospolitej:

https://www.rp.pl/Dodatki-Specjalne/310299968-Droga-do-ekogospodarki.html?fbclid=IwAR259w7TZ2fc5bW-0l42ExcQUrz9TrGWBfDNjCjVuNmsEGuws3RtuWLwr3g