Aktualności

Europejski Kongres Technologiczny z aktywnym udziałem naszego Klastra

Jedna z konferencji podczas Europejskiego Kongresu Technologicznego była pod hasłem ” Od odpadów do zasobów”. Konferencję rozpoczął prof. dr inż. Zbigniew Śmieszek, dyrektor Instytutu Metali Nieżelaznych, Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych. Czynny udział w niej wzięli członkowie Klastra prezentując zamierzenia rozwojowe i ofert produkcyjne partnerów Forum:  PPHU Polblume Zbigniew Miazga, PROTECHNIKA Łuków sp. z o.o., SYNTHOS S.A., ZGH „Bolesław” S.A.

Dyskusję panelową „Innowacyjne technologie recyklingu” prowadziła prof. Joanna Kulczycka, AGH, Instytut Surowców Mineralnych PAN, członek Europejskiej Platformy Circular Economy – prezes Zarządu Klastra. W gronie ekspertów z ramienia Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu była Jolanta Okońska-Kubica, która przedstawiła rolę Klastra w budowaniu gospodarki  o obieg zamkniętym

Na program Europejskiego Kongresu Technologicznego składały się jednodniowe  poświęcone problematyce rozwoju technologii w gałęziach przemysłowych uznanych w SOR za sektory strategiczne w horyzoncie do 2030 roku: – W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym”
– profesjonalne systemy informatyczne,
– technologie medyczne, 
– środki transportu,
– technologie gospodarki zamkniętego obiegu ze szczególnym uwzględnieniem recyklingu. 

Każda z konferencji tematycznych składała się z referatu problemowego, dyskusji plenarnej z udziałem ekspertów zagranicznych, poświęconej problematyce rozwoju technologicznego w danym sektorze przemysłowym oraz z prezentacji ofert produkcyjnych i zamierzeń rozwojowych czołowych polskich przedsiębiorstw sektora.

Celem Kongresu było stworzenie międzynarodowej platformy dyskusyjnej nad kierunkami rozwoju nowoczesnego przemysłu i nauk technologicznych oraz nad priorytetami europejskiej polityki przemysłowej, w tym umocnieniem europejskiego ekosystemu innowacji, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań ekonomicznych Polski i innych krajów Europy Środkowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz