Aktualności

GOZ i zielone zamówienia publiczne

Konferencja „Gospodarka o obiegu zamkniętym – rozwiązania dla gminy w perspektywie 2025 r.” organizowana przez Klaster już za nami.

Myśl przewodnia konferencji koncentrowała się wokół różnych wymiarów gospodarki w obiegu zamkniętym z naciskiem na zielone zamówienia publiczne, selektywną zbiórkę odpadów, w tym tekstylnych, nie pomijając kluczowego aspektu, jakim jest ekoprojektowanie produktów pod kątem dalszego ich wykorzystania.  Istotne jest budowanie świadomości konieczności zamykania pętli surowców w gospodarce, przy czym i stworzenie odpowiednich warunków gospodarczych dla produktów z recyklingu.

– Wyzwaniem przed którym  stoimy to opracowanie systemu wskaźników pomiarowych, umożliwiających ocenę postępu w transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wpływu gospodarki o obiegu zamkniętym na rozwój społeczno-gospodarczy na poziomie mezoekonomicznym (regionów) i makroeko­nomicznym (gospodarki narodowej) – podkreśliła prof. nadzw. dr hab. Joanna Kulczycka, Prezes Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy, organizator konferencji.  I. Zielone zamówienia publiczne, finansowanie ochrony środowiska, ekoprojektowanie, ekonomia gospodarki okrężnej, zamykanie obiegu tekstyliów, to tylko niektóre tematy, które zostały poruszone 27 lutego br. w Kielcach.

Podczas konferencji tematy zaprezentowało wielu czołowych ekspertów z branży. Wśród grona prelegentów obecny był profesor Jerzy Hausner, który zaznaczył, że cyrkularność to rozwojowa powtarzalność, musi przekształcać zasoby w strumienie. – Oddzielam węższą formę myślenia o gospodarce cyrkularnej, jaką jest gospodarka obiegu zamkniętego, która jest nam bardzo potrzebna ale nigdy nie zamkniemy gospodarki w pętli. Jest to nieopłacalne i niemożliwe, ani technologicznie i ekonomicznie, ani też społecznie, ale im więcej zasobów zaoszczędzimy, tym więcej będziemy mogli przeznaczyć na nowe, innowacyjne rozwiązania – wyjaśniał  prof. Jerzy Hausner, przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, reprezentujący również Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Organizatorem konferencji był: Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu  – Krajowy Klaster Kluczowy
Partnerem strategicznym konferencji był: VIVE Textile Recycling
W ramach: Open Eyes Economy

Dodaj komentarz