Aktualności

Grant dla sektorów ICT i zielonych technologii w ramach Polish Challenge Fund

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP we współpracy z United Nations Development Programme organizuje spotkanie informacyjne nt. Polish Challenge Fund.

Spotkanie dedykowane jest przedstawicielom polskich firm, start-upów, ośrodków naukowo badawczych i instytutów rozwojowych, aktywnych w sektorach zielonych technologii i/lub technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), na spotkanie poświęcone Polish Challenge Fund.  

Data:  26 lutego br. (środa) w godz. 10:00-11:30

Miejsce: MSZ przy ul. Krywulta 2 w Warszawie (sala 016 na parterze).

O Polish Challenge Fund

MSZ RP i UNDP:

  • Oferuje: grant w wysokości do 40 tys. USD – na realizację innowacyjnego projektu z obszaru ICT i/lub zielonych technologii;
  • Kraj: Ukraina i Białoruś jako miejsca realizacji projektu;
  • Harmonogram: otwarcie konkursu – marzec/kwiecień 2020 (ogłoszenie na stronie internetowej UNDP, 40 dni na zgłoszenie wniosku w j. angielskim); realizacja 5-6 miesięcyzakończenie projektu – do końca listopada 2020 r.

Państwo:​

  • Proponują: innowacyjną technologię/produkt/usługę/przygotowują studium wykonalności – dla lokalnych beneficjentów;
  • Oferują: transfer polskiego know-how/technologii/innowacyjnych rozwiązań, odpowiadających na określone w konkursie wyzwania rozwojowe na Ukrainie i Białorusi, uwzględniające Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs);
  • Zapewniają: wkład własny do 20% wartości projektu (finansowy lub rzeczowy).

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane są do 21 lutego br. pod adresemkatarzyna.rozeslaniec@undp.org