W perspektywie 2020 roku połowa wytworzonych odpadów komunalnych powinna być kierowana do recyklingu. W kolejnych latach poziom ten jeszcze wzrośnie. Mimo że co roku w Polsce osiągane są coraz wyższe poziomy, to wykonanie unijnych norm nadal pozostaje wyzwaniem. Pomóc w tym mają zmiany, jakie dokonują się w kluczowych dla branży odpadowej aktach prawnych.

Problematykę odpadów Polacy wymieniają jako jeden z czołowych problemów dotyczących ochrony środowiska. W ubiegłym roku odsetek osób deklarujących regularne segregowanie odpadów wyniósł 62 proc. Jednocześnie, według danych Eurostatu z 2017 roku, recykling odpadów komunalnych jest w Polsce na poziomie 34 proc., a średnia unijna to 44 proc. Jednak dane Eurostatu pokazują również, że w ostatnich kilkunastu latach Polska dokonała pod tym względem dużego postępu.

– Unia Europejskiej podjęła działania w zakresie wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym. Wskazano do spełnienia ambitne cele w zakresie odzysku i recyklingu odpadów. Pomimo że Polska w ostatniej dekadzie zrobiła ogromny postęp w rozwoju selektywnego zbierania odpadów, w tym recyklingu, to eksperci alarmują, że trudno będzie sprostać tym ambitnym planom – ocenia  Katarzyna Błachowicz, członek zarządu Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowego Klastra Kluczowego.

– Istotnym narzędziem, które ułatwi realizację unijnego zobowiązania, są ustanowione w 2017 r. jednolite standardy selektywnego zbierania odpadów komunalnych w całej Polsce z podziałem na: szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe, oraz odpady ulegające biodegradacji – zaznacza Sławomir Mazurek, wiceminister środowiska.

Zachęcamy do lektury:

Gazeta Prawna

https://serwisy.gazetaprawna.pl/ekologia/artykuly/1430973,jak-polska-poradzi-sobie-z-ambitnymi-celami-w-zakresie-recyklingu.html?fbclid=IwAR2nNhAr2r8nVNE4R6W704URHpw7nwr3prBmYYOIrCs4ujHr9uxM5G1tCUU

Rzeczpospolita

https://www.rp.pl/Biznes/309239997-Jak-poradzic-sobie–z-celami-dla-recyklingu.html?fbclid=IwAR1xx7322q6xG-FZR_-Nak-VpC8mDcEgxTNH4isUrmMS36wM4AAosEhx0q4