Inicjatywa powstania Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu zrodziła się w 2011 r. Przedstawiciele firm z branży odpadowej prowadzące działalność w Skierniewicach w sierpniu 2011 roku podjęły inicjatywę utworzenia klastra gospodarki odpadowej i recyklingu obejmującego swoich zasięgiem teren województwa łódzkiego i mazowieckiego.

Klaster powstał w oparciu o dotychczasową współpracę przedsiębiorstw zajmujących się gospodarką odpadami z firmami świadczącymi usługi doradcze, jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz instytucjami otoczenia biznesu.

 

Przełomowe wydarzenia

 

Inne ważne wydarzenia

  • Do dnia 31 lipca 2013 Koordynatorem Klastra była Skierniewicka Izba Gospodarcza z siedzibą w Skierniewicach.
  • 31 lipca 2013 r. Rada Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu podjęła uchwałę o stworzeniu prawno-organizacyjnych ram do świadczenia przez spółkę Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system sp. z o.o. (CKR) usługi koordynowania procesu współpracy w ramach Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu (pomiędzy przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowo-badawczymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego).
  • W lipcu 2014 decyzją Rady Klastra powołano Centrum Promocji i Eksportu Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu z siedzibą w Kielcach.
  • Podmioty klastra, wspierane przez zarząd, prowadzą intensywne działania na rzecz zwiększenia współpracy międzynarodowej, w tym eksportu oraz poprawy efektywności środowiskowej wytwarzanych towarów i usług.