W dniach 17-19.10.2017 w Poznaniu odbyły się Targi  POL-ECO SYSTEM -  MIĘDZYNARODOWE TARGI OCHRONY ŚRODOWISKA #ODPADY #POWIETRZE #ENERGIA #WODA #TECHNIKA KOMUNALNA #ECO-TRANSPORT

POL-ECO SYSTEM to największe i najważniejsze wydarzenie w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, prezentujące zaawansowane technologie, rozwiązania i produkty służące zrównoważonemu rozwojowi. Nowością tegorocznej edycji jest otwarcie się na szeroką publiczność
i dotarcie do lokalnych mieszkańców. To wydarzenie gromadzi przedstawicieli różnych środowisk: samorządowych, administracyjnych, biznesowych, gospodarki komunalnej, reprezentantów branży energetycznej, budowlanej, wodno-ściekowej, ciepłowniczej, OZE. Targi POL-ECO SYSTEM stanowią platformę komunikacyjną także dla jednostek badawczo – rozwojowych, inkubatorów
i parków technologicznych, firm konsultingowych, szkolnictwa wyższego, a także praktyków zajmujących się instalatorstwem, projektowaniem, rolnictwem i leśnictwem. Charakter i zasięg wydarzenia sprawiają, że udział w nim pozwala nie tylko na wymianę doświadczeń oraz nawiązanie kontaktów, ale także, a może przede wszystkim – na budowanie nowej jakości w obszarze szeroko pojętej ekologii.