Aktualności

Klaster patronem konferencji o odpadach z rolnictwa i przemysłu spożywczego

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu patronował konferencji pt: „Powstawanie i zagospodarowanie odpadów generowanych w rolnictwie i przemyśle  rolno-spożywczym – stan obecny i perspektywy”.

Wydarzenie organizowane było przez Europejską Agencję Rozwoju, która odbyła się w dniu  24 października 2019 r. w Hotelu Kongresowym w Kielcach. Uczestnicy konferencji pochylali się nad problemem szeroko pojętej ochrony środowiska z ukierunkowaniem na rynek przemysłu rolno-spożywczego.

Wśród omawianych tematów pojawiły się wystąpienia m.in. Joanny Jędras z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach o stanie środowiska naturalnego w województwie świętokrzyskim, jak i Witolda Bruzda o marnowaniu żywności w świetle ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.

O końcu błękitnej planety mówił prezes Mirosław Kopik z Europejskiej Agencji Rozwoju z Kielc.  Dużym zainteresowaniem  cieszył się również wykład  prezesa  Ryszarda Gliwińskiego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach o możliwościach  uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW w Kielcach.

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu był  reprezentowany przez przedstawicieli Koordynatora Klastra  Centrum Kooperacji  Recyklingu – not for profit system Sp. z o.o. w Kielcach.