Aktualności

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu zaprasza na SPIRE Joint Meeting COP24

COP24 rozpoczął się szczyt klimatyczny w Katowicach.

Chcąc efektywnie wykorzystać pobyt przedstawicieli stowarzyszenia A.SPIRE na COP24, Krajowy Punkt Kontaktowy wspólnie z Instytutem Metali Nieżelaznych, Klastrem Gospodarki Odpadowej i Recyclingu i Głównym Instytutem Górnictwa zaprasza na spotkanie:
SPIRE Joint Meeting, które odbędzie się w Katowicach 13 grudnia 2018,
w godzinach 8:30 – 11:00, w siedzibie Głównego Instytutu Górnictwa, pl. Gwarków 1.  

Jego celem jest dyskusja nad wzmocnieniem współpracy i włączenie większej liczby organizacji z Polski i innych krajów z regionu we wdrażanie i promowanie inicjatywy europejskiej Sustainable Process Industry through Resource and Energy Efficiency – SPIRE (Zrównoważony przemysł procesowy poprzez efektywność surowcową i energetyczną), szczególnie w kontekście opublikowania nowej długoterminowej strategii klimatycznej

W spotkaniu wezmą udział: Jürgen Tiedje, Head of Unit w Dyrekcji Generalnej ds. Badań i Innowacji Komisji Europejskiej, Daniel Gauthier, Prezydent stowrzyszenia A.SPIRE oraz Àngels Orduña Cao, Dyrektor wykonawczy A. SPIRE.

Stowarzyszenie A.SPIRE reprezentuje ponad 140 interesariuszy przemysłowych i badawczych z kilkunastu krajów w całej Europie i zgodnie z porozumieniem z Komisją Europejską przyjęło zadania zarządzania i wdrażania SPIRE PPP. Więcej informacji podanych jest na stronie www.spire2030.eu .

Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Aby uzyskać zaproszenie –  kontakt z Jarosławem Piekarskim, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Jarosław.Piekarski@kpk.gov.pl, tel. +48 664 032 133, najlepiej przed 6 grudnia 2018 r.

 

 

 

 

Dodaj komentarz