Aktualności

Klaster współorganizatorem warsztatów EREK (Europejskie Centrum Wiedzy na temat Wydajności Zasobów)

Klaster współorganizatorem warsztatów EREK (Europejskie Centrum Wiedzy na temat Wydajności Zasobów)

 

 

W dniu 26 marca 2019r. w Katowicach odbyły się warsztaty EREK (Europejskie Centrum Wiedzy na temat Wydajności Zasobów) organizowane przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych we współpracy z Klastrem Gospodarki Odpadowej i Recyklingu pn. „Czy recykling odpadów opakowaniowych może być opłacalny dla MŚP?”

Uczestników przywitała, wspólnie z Dyrektorem IETU – Janem Skowronkiem, Prezes Zarządu Klastra – Joanna Kulczycka, która była także moderatorem jednej z sesji: Sesja II: „Podejścia systemowe ułatwiające i zwiększające wydajność recyklingu odpadów opakowaniowych.”

Warsztaty stworzyły forum do dyskusji i wymiany doświadczeń w zakresie możliwości usprawnień w działalności podmiotów z branży gospodarki odpadami opakowaniowymi
z selektywnej zbiórki w kontekście poprawy ich wydajności i opłacalności; z uwzględnieniem:
– aktualnych polityk krajowych i unijnych oraz trendów na rynku recyklingu odpadów opakowaniowych,
– aspektów organizacyjnych, prawnych i ekonomicznych, wpływających na efektywność
i rentowność systemów odbierania, zbierania, przetwarzania oraz recyklingu odpadów opakowaniowych,
– rozwiązań technicznych przyczyniających się do poprawy efektywności działania przedsiębiorstw oraz bardziej oszczędnego korzystania z zasobów.

 

Dodaj komentarz