Aktualności

Koalicja na rzecz recyklingu tworzyw sztucznych

Tylko wspólne działania mogą przyczynić się do zwiększenia recyklingu tworzyw sztucznych w Polsce i realizacji celów gospodarki o obiegu zamkniętym. Koalicja na Rzecz Recyklingu jest na to odpowiedzią branży  na gotowość podejmowania wspólnych działań.

Z inicjatywy  Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu powstała Koalicja na Rzecz Recykling tworzyw sztucznych skupiająca przedstawicieli branży tworzyw sztucznych.

Poprzez wspólne działania w ramach Koalicji, jej uczestnicy będą podejmować wysiłki w kierunku identyfikacji  i analizy barier stojących przed rozwojem recyklingu tworzyw sztucznych w Polsce, a także w kierunku zaproponowania niezbędnych kroków dla ich usuwania na drodze do szybkiego wzrostu poziomu recyklingu tworzyw sztucznych. Partnerami Koalicji mogą być podmioty gospodarcze i organizacje  przedsiębiorców z branży tworzyw sztucznych, tj. dostawców, przetwórców, recyklerów, oraz firm wprowadzających na rynek towary w opakowaniach z tworzyw sztucznych, ale także przedstawiciele nauki (innowacje i edukacja) oraz organizacji pozarządowych a wypracowane przez partnerów wspólne stanowiska będą służyć inicjowaniu i prowadzeniu szerokiej dyskusji  z decydentami w Polsce i na forum Unii Europejskiej.

 

Kontakt: k.blachowicz@klasterodpadowy.com