Aktualności

Kolejne cykliczne spotkanie CKR z firmami regionalnymi – tym razem w Lublinie

To już kolejne cykliczne spotkanie Zarządu Centrum Kooperacji Recyklingu-not for profit sp. z o.o. z przedstawicielami regionalnymi.

Tym razem Jolanta Okońska-Kubica – Prezes Zarządu i Katarzyna Błachowicz-Wiceprezes Zarządu spotkały się  z przedstawicielami firm z regionu lubelskiego.

Spotkanie odbyło się w  gościnnej siedzibie biura Polskiej Korporacji Recyklingu w Lublinie.

Omawiano i dyskutowano nad dalszym rozwojem Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.

Poruszano także zagadnienia związane z aktywnością i potrzebami firm z rynku lokalnego i ogólnopolskiego.

Dodaj komentarz