Aktualności

Konferencja: Potencjał klastrów w Polsce i współpraca polsko-norweska

Na wydarzenie “Benchmarking klastrów 2020 – potencjał klastrów w Polsce i współpraca polsko-norweska”  zaprasza Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Innovation Norway w dniach 25-26 maja br.

Spotkanie rozpocznie się prezentacją wyników najnowszego badania Benchmarking Klastrów 2020, będącą punktem wyjścia do dyskusji na temat kondycji polskich klastrów, ich otwartości i gotowości na dynamicznie zachodzące zmiany w gospodarce, współpracy wykraczającej poza struktury klastra oraz wykorzystania nowych trendów, technologii i transformacji cyfrowej w klastrach.

A w imieniu naszego Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu przedstawi naszą dobrą praktykę Akademię Recyklingu  p. Katarzyna Błachowicz, wiceprezes zarządu spółki koordynującej Klaster,  w tym i członek zarządu Klastra.

Przedstawiciele środowiska klastrowego podzielą się z Państwem swoim doświadczeniem i zaprezentują najlepsze praktyki krajowe i międzynarodowe, którymi warto się zainspirować, a wydarzenie uświetni wykład gościa specjalnego – prof. Christiana Ketelsa (Harvard Business School).

Zaplanowano także sesje spotkań matchmakingowych dedykowane polskim i norweskim klastrom. Udział w nich stwarza okazję do networkingu, nawiązania cennych kontaktów, wymiany doświadczeń oraz utrwalenia długofalowej współpracy pomiędzy klastrami polskimi i norweskimi.

Wydarzenia odbędą się w formie online w dniach 25 – 26 maja 2021 r. w godzinach 09:30-17:00, a udział w nich jest bezpłatny. Oficjalnymi językami są język polski i angielski. Zapewnione zostanie tłumaczenie.

AGENDA

25 maja 2021 r.

10:00 – 14:45 Benchmarking klastrów 2020 – prezentacja wyników badania i dyskusja, dobre praktyki

10:00 – 10:15 Powitanie i otwarcie cyklu wydarzeń ( Izabela Banaś, z-ca dyrektora, Departament Analiz i Strategii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości)

10:15 – 11:00 Wyniki Benchmarkingu Klastrów 2020: prezentacja raportu – kluczowe wnioski i rekomendacje, dr Maciej Piotrowski (Innoreg) i dr Michał Thlon (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

11:00 – 11:30 Dobre praktyki #1: Innowacje, technologie, współpraca z komentarzem eksperckim Magdaleny Marciniak-Piotrowskiej (Innoreg)

 • Funkcjonowanie grup ThinkTank, Witod Pycior (Wschodni Sojusz Motoryzacyjny)
 • Systemowość wsparcia procesów transformacji cyfrowej, Łukasz Górecki (Silesia Automotive & Advanced Manufacturing)

11:30 – 13:00 Panel dyskusyjny: Perspektywy dla klastrów – trendy, wyzwania, szanse i zagrożenia na podstawie wyników badania Benchmarking klastrów 2020, moderowanie: dr Maciej Piotrowski (Innoreg)

 • Paneliści:
  • dr Marta Mackiewicz (Departament Innowacji i Polityki Przemysłowej, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
  • Monika Antonowicz (PARP)
  • dr hab. Arkadiusz Michał Kowalski (Profesor w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie)
  • Krzysztof Krystowski (Prezes Zarządu Związek Pracodawców Klastry Polskie, Prezes Zarządu Stowarzyszenie Śląski Klaster Lotniczy)
  • Przemysław Wojdyła (Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny “Zielona Chemia”)
  • Marzena Strok – Sadło (Członek Zarządu Klastra Lubelska Medycyna, Kierownik referatu ekosystemów gospodarczych i infrastruktury biznesu w Urzędzie Miasta Lublina)

13:00 – 13:30 Dobre praktyki #2: Współpraca, edukacja, nauka z komentarzem eksperckim Magdaleny Marciniak-Piotrowskiej (Innoreg)

 • Barometr koniunktury gospodarczej, Sebastian Rynkiewicz (Klaster Obróbki Metali)
 • Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Chemicznego, Przemysław Wojdyła (Zachodniopomorski Klaster Chemiczny “Zielona Chemia”)

13:30-13:45  Podsumowanie dnia: komentarz ekspercki, zaproszenie do matchmakingu, zapowiedź programu 2-giego dnia

13:45 -14:15 Sesja pitchingowa

14:15 – 17:00 Spotkania matchmakingowe klastrów

 

26 maja 2021 r.

09:30 – 10:00 Powitanie i słowo wstępu:

 • Powitanie w imieniu PARP (Michał Polański, PARP)
 • Słowo wstępu w imieniu Innovation Norway (Tore Lasse By, Innovation Norway)

10:00 – 12:20 Prezentacje ekspertów i dobre praktyki:

 • 10:00 – 10:20 Norweskie Klastry Innowacyjne (Espen Warland, Innovation Norway)
 • 10:20 – 10:40 Klastry i dekarbonizacja przemysłu – doświadczenie regionu Górnej Austrii (Christoph Matthias Reiss-Schmidt, Business Upper Austria)
 • 10:40 – 10:55 Akademia Recyklingu (Katarzyna Błachowicz, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyclingu)
 • 10:55 – 11:10 StartUpLab Klastra Usług Medycznych i Prozdrowotnych Lubelska Medycyna (Marzena Strok-Sadło, Klaster Usług Medycznych i Prozdrowotnych Lubelska Medycyna)
 • 11:10 – 11:30 Horyzont Europa – program finansowania badań i innowacji do 2027 r. (Magdalena Głogowska, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju)
 • 11:30 – 11:45 TBC (Hanne Mette Dyrlie Kristensen, Life Science Cluster)
 • 11:45 – 12:00 Opracowanie technologii “Zero pozostałości pestycydów” (Andrzej Stępniewski, Klaster Polska Natura
 • 12:00 – 12:10 Potencjał dla polsko-norweskiej współpracy w dziedzinie zielonych energii (Egil Aanestad, Norwegian Energy Solutions)
 • 12:10 – 12:30 Internacjonalizacja klastra – przyczynek do wzrostu konkurencyjności? (Marian Gorynia, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

12:30 – 13:45 Klastry jako motor wzrostu po pandemii: co mogą zrobić organizacje klastrowe? (Christian Ketels, Harvard Business School, Instytut Strategii i Konkurencyjności prof. Michaela E. Portera).

14:00 – 17:00  Spotkania matchmakingowe klastrów

Wszystkich zainteresowanych uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego:
Benchmarking klastrów 2020 – potencjał klastrów w Polsce i współpraca polsko-norweska do dnia 24 maja 2021 r. Formularz dostępny jest w języku polskim i angielskim.

https://www.parp.gov.pl/component/content/article/70454:zaproszenie