Aktualności

Kongres Klastrów Polskich podczas Szczytu Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej

Ekologiczne metody produkcji, wytwarzania i dostarczania energii, gospodarka w obiegu zamkniętym to panel, w którym Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu bierze udział podczas V Kongres Klastrów Polskich.

Kongres odbywa się 9-10 września 2019 w Hotelu Hilton w Warszawie jako wydarzenie towarzyszące Regional and Economic Diplomacy Summit, Poland 2019.

Tegoroczny Kongres Klastrów Polskich jest wydarzeniem towarzyszącym konferencji pn. Szczyt Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej, którego głównym organizatorem jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Związek Pracodawców Klastry Polskie jest partnerem honorowym ww. wydarzenia.

Tegoroczny temat przewodni Kongresu: Dla siebie, czy dla innych”? Czy klastry są użytecznym narzędziem rozwoju innowacyjnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy”, ma dać impuls do debaty nt. między innymi współpracy gospodarczej w wiodących obszarach przemysłu i usług, inteligentnych specjalizacji europejskich, krajowych i regionalnych oraz wzrostu gospodarczego opartego na innowacyjności poprzez działalność klastrów.

W Kongresie  Klaster Gospodarki Odpadowej i Recykling będzie reprezentować Katarzyna Błachowicz, która poprowadzi panel: Zielona gospodarka. Ekologiczne metody produkcji, wytwarzania i dostarczania energii, gospodarka w obiegu zamkniętym. Prezentację Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu wprowadzającą do panelu nt. zielonej gospodarki i gospodarki o obiegu zamkniętym  udostępnimy po Kongresie.

AGENDA V Kongres | prelegenci

Z uwagi na to, że V Kongres Klastrów Polskich jest wydarzeniem towarzyszącym konferencji pn. Szczyt Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej 2019 (Regional and Economic Diplomacy Summit 2019), którego organizatorem jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii prowadzona jest jedna rejestracja, poprzez stronę: http://regiosummit.pl/

Więcej: https://5kongres.klastrypolskie.pl/