Aktualności

Kto nie podlega obowiązkowi rejestracji w BDO?

W związku z wątpliwościami dotyczącymi obowiązku wpisu do Rejestru-BDO Ministerstwo Klimatu przygotowało objaśnienie prawne, które systematyzuje wiedzę nt. grup podmiotów nie podlegających obowiązkowi rejestracji w Bazie danych o odpadach.

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa obradowała 18 i 19 grudnia 2019 r. nad poselskim projektem ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 61). Projekt dot. przesunięcia terminu wejścia w życie BDO został odrzucony w I czytaniu.